Samenvatting: Management Met Mylabnl Toegangscode | 9789043030472

Samenvatting: Management Met Mylabnl Toegangscode | 9789043030472 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Management met MyLabNL toegangscode | 9789043030472

 • 1 Inleiding tot management en organisaties

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Wie zijn de managers?

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Uit welke niveaus bestaat de organisatiestructuur van een traditionele organisatie?

  De organisatieniveaus (van onder naar boven):
  • Het uitvoerend personeel. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van het bedrijfsproduct. 
  • De lagere managers. Zij coordineren het werk van het uitvoerend personeel.
  • De middenmanagers. Zij geven leiding aan en coordineren het werk van lagere managers.
  • Topmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor het definieren van doelstellingen en nemen beslissingen die van invloed zijn op het bedrijf als geheel.
 • 1.2 Wat is management?

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van management?

  Management is het coordineren van en leiding geven aan werkzaamheden van anderen, zodat het activiteiten efficiënt en effectief worden uitgevoerd.
 • Wat houd de term proces in?

  Proces duidt erop dat de taken waarbij de manager is betrokken, doorlopend zijn dus steeds terugkomen
 • Waarom is het verschil tussen efficiëntie en effectiviteit belangrijk voor een manager?

  Efficiëntie is het halen van een maximale prodcutie met zo min mogelijk input. De dingen goed doen.
  Effectiviteit is het voltooien van de juiste activiteiten voor het realiseren van doelstellingen. De juiste dingen doen.
  Voor een manager is het dus belangrijk de juiste dingen goed te doen. Hij moet zijn aandacht over beiden verdelen en ervoor waken dat ze samen komen.
 • 1.3.1 Managementfuncties en -processen

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de vier functies van management?

  De vier functies van management zijn:
  1. plannen: doelen stellen, strategien bepalen en plannen ontwikkelen.
  2. organiseren: het werk arrangeren en structureren. 
  3. leiding geven: werken met en via mensen.
  4. controleren: vaststellen of de dingen als gepland zijn verlopen.
 • 1.3.2 Managementrollen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geef het 10 managementrollen model van Mintzberg

  "Connect"

  Managementrollen zijn specifieke categorieën voor managementgedrag
 • Wat zijn Mintzbergs managementrollen?

  Mintzbergs managementrollen zijn de tien specifieke categorieen van managementgedrag. Deze zijn in te delen in drie groepen:
  1. Intermenselijke rollen: boegbeeld, leider, aanspreekpunt.
  2. Informatieve rollen: monitor, verspreider, zegsman.
  3. Beslissende rollen: ondernemer, probleemoplosser, toekenner van middelen, onderhandelaar.
 • 1.3.3 Managementvaardigheden

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe verandert het belang van de vaardigheden van managers wanneer je naar het managementniveau kijkt?

  Het belang van de vaardigheden hangt af van het managementniveau.
  Op het lagere managementniveau zijn de technische vaardigheden van groot belang omdat de managers direct met het productiepersoneel te maken hebben.  
  Op het topmanagement houdt men zich bezig met doelstellingen formuleren. Hiervoor zijn conceptuele vaardigeheden van groot belang.
  Menselijke vaardigheden zijn op ider niveau van groot belang.
  Alle vaardigheden zijn op ieder niveau van belang, maar vaak op een andere manier.
 • 1.3.4 Omgaan met veranderingen

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vier veranderingen hebben invloed op het werk van managers?

  Vier belangrijke veranderingen zijn:
  • veranderende technologie  
  • toegenomen veiligheidsdreigingen
  • toegenomen nadruk op organisatie- en managementethiek
  • toegenomen concurrentie
 • Waarom zijn klanten belangrijk voor het werk van de manager?

  Iedere organisatie heeft klanten nodig. De houding van het gedrag van de medewerkers spelen een grote rol in klanttevredenheid.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Management Met Mylabnl Toegangscode