Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Mba Belastingwetgeving | 9789463172318 | Kees Jacobs

Samenvatting: Mba Belastingwetgeving | 9789463172318 | Kees Jacobs Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van MBA belastingwetgeving | 9789463172318 | Kees Jacobs

 • 1 Algemene inleiding

 • 1.1 Doel van belastingheffing

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn voorbeelden van collectieve goederen en diensten?

  Kunst en cultuur, infrastructuur, bijstandsuitgaven, hulpdiensten zoals politie defensie en gezondheidszorg (deze laatste is volgens Stevens quasi-collectief omdat deze enigszins aan marktwerking onderhevig zou zijn, idem voor onderwijs)
 • Wat zijn voorbeelden van stimuleringsmaatregelen t.b.v bedrijvigheid?

  Dit zijn onder andere de investeringsaftrek om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Investeringsaftrek om investeringen te stimuleren wat goed is voor economie en werkgelegenheid.
 • Wat is het verschil tussen belastingen en retributies?

  Belastingen zijn verplichte bijdragen door burgers dat daar een specifieke prestatie tegenover staat. Retributies zijn vergoedingen die een burger betaalt omdat hij bepaalde diensten van de overheid afneemt. Er staat dus een herkenbare prestatie tegenover bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, bouwvergunning.
 • 1.2 Rechtsgrond voor belastingheffing

 • Hoe ziet de opbouw van iedere belastingwet eruit?

  - Het subject van heffing > degene die de belasting verschuldigd is
  - Het object van heffing   > het bedrag waarover de belasting
                                                     verschuldigd is 
  - De wijze van heffing      > de manier waarop de belasting
                                                    verschuldigd is (IB dmv aanslag)  
  - Het belastingtarief         > box 1 = progressief (twee schijventarief)
                                                    box 2 = proportioneel
                                                    box 3 = proportioneel
 • 1.3.5 Subjectieve en objectieve belastingen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kwalificeert een objectieve en een subjectieve belasting?

  Bij den objectieve belasting wordt geen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld de leeftijd van de belastingplichtige bij de IB. Bij objectieve belasting wordt geen rekening gehouden met dat soort zaken. Bij dividendbelasting is het tarief ongeacht de persoonlijke omstandigheden 15%.
 • 1.4.2 Uitvoeringsregelingen- en besluiten

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een verschil tussen en wet en een uitvoeringsbesluit?

  Voor het opstellen of wijzigen van een wet moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan. Zo moet er bijvoorbeeld advies worden gevraagd aan de Raad van State. Bij het opstellen van uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen gelden minder formele eisen. Wijzigingen hierin kunnen daardoor sneller worden ingevoerd.
 • 1.4.4 Besluiten

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van een toelichting op een wet?

  Het doel van een toelichting is het voorkomen van onduidelijkheden in de toepassing.
 • Wat behelst een 'besluit'?

  Via een besluit kan de staatssecretaris van Financien aangeven hoe hij denkt dat de wetgeving moet worden uitgelegd of kan hij bepaalde tegemoetkomingen geven. Het gaat hier om een uitvoeringsbesluit of uitvoeringsregeling. Dit wordt ook pseudowetgeving genoemd.
 • 1.4.5 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kan een belastingplichtige doen als hij het niet eens is met de opgelegde aanslag?

  Dan kan hij een bezwaarschrift indienen bij de belastingdienst zelf. De inspecteur wordt dan in de gelegenheid gesteld om de door hem opgelegde aanslag te herzien. Mocht het meningsverschil niet (geheel) worden opgelost, dan kan de belastingplichtige in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter zal dan uitsluitsel moeten geven.
 • Wat doet de rechter in geval van beroep?

  De rechter zal daarbij uitgaan van de wettekst. Vervolgens moet hij gaan kijken of deze op een juiste manier is toegepast en of er niet in strijd is gehandeld met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart