Samenvatting: Meer Dan Onderwijs | 9789023252160

Samenvatting: Meer Dan Onderwijs | 9789023252160 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Meer dan onderwijs | 9789023252160

 • 1 de pedagogische opdracht van het onderwijs

 • Wat wordt er volgens het boek verstaan onder de pedagogische opdracht van de school?

  Kinderen begeleiden bij menswording, dat wil zeggen bij het leren meeloper en dwarsligger te worden. Onderwijs is dus in de eerste plaats gericht op leren leven, leren mens te zijn; taal, rekenen en alle andere vakken staan in dienst van dat doel!
 • Er kunnen verschillen ontstaan tussen de normen- en waardenpatronen van leerlingen onderling of tussen de patronen van leerlingen en leerkracht. Die verschillen kunnen drie oorzaken hebben. Wat wordt bedoeld met cultureel bepaalde verschillen?

  Leerlingen komen uit gezinnen waar de normen en waarden uit het geloof of uit een levensovertuiging worden gehaald. Hierdoor verschillen de normen- en waardenpatronen van de leerlingen.
 • Humanistische psychologie is een kindgerichte leertheorie. Wat is een kindgerichte leertheorie?

  De leerkracht richt zijn onderwijs zo in, dat hij de onderwijsbehoefte van elk kind afzonderlijk tegemoet kan komen.
 • 1.1 De pedagogische opdracht van de basisschool

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de taak van de leraar?

  Het kind ervaart de weerstand van de wereld en gaat hiermee aan de slag. Kind leert zich verhouden tot de wereld en het in de wereld uit te houden.
 • 1.2 De pedagogische opdracht van de basisschool

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar hebben de keuzes en inrichting van de school mee te maken?

  Het heeft te maken met wat het team belangrijk vindt in de opvoeding van en het onderwijs aan de kinderen.
 • Wat is de taak van de school?

  De school zorgt ervoor dat de kinderen op een professionele manier het onderdeel krijgen waarin de ouders niet kunnen voorzien. Zoals rekenen, taal en inleiding in de cultuur.
 • 1.3 Mensen op weg

 • Wat zijn de wezenskenmerken van mens -zijn

  • Creator zijn;
  • keuzevrijheid hebben
  • verantwoordelijkheid kunnen dragen
  • betekenissen geven
  • zin zoeken en zin geven
 • 1.4.3 Mensbeelden binnen de dieptepsychologie

 • Wat zijn de ontwikkelingsfasen volgens freud?

  1. Orale fase
  2. anale fase
  3. fallische fase
  4. latente fase
  5. genitiale fase
 • 1.5.2 Het aspect 'mens': drie ontwikkelingsgebieden

 • Wat zijn de drie ontwikkelingsgebieden?

  • Psychomotoriek
  • cognitie
  • affectie
 • 1.6.1 Wat is opvoeden?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer spreek je van opvoeden?

  Wanneer de opvoeder bewust met het oog op een doel een opvoedingsmiddel hanteert.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart