De agrarische revolutie - Machtige rijken in het Midden-Oosten

14 belangrijke vragen over De agrarische revolutie - Machtige rijken in het Midden-Oosten

Waarom was het Egyptische rijk een staat?

Het Egyptische rijk was een staat omdat;

- het een afgebakend gebied was met een centraal bestuur. Men moest het beleid van de farao volgen.
- Alleen de overheid (de farao en zijn ambtenaren) mag geweld gebruiken, de overheid heeft een geweldsmonopolie.

Waarvoor was de farao verantwoordelijk en hoe zorgde hij ervoor dat hij dit waar kon maken?

De interne veiligheid, de verdediging van de grenzen, het onderhoud van de irrigatiesystemen, de verdeling van de grond en het handhaven van de Maät (kosmische orde).
Hiervoor gebruikte de farao ambtenaren.

Waar ontstonden de steden in Egypte?

Rond tempels en administratieve centra.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer kon de positie van een farao kwetsbaar worden?

Als er aanvallen van buitenaf waren en de farao moeite had met het rijk te verdedigen.
De farao werd als een god gezien. De mensen moesten dus wel in hem geloven.
Dit geloof kon in zo'n geval afnemen of worden betwijfeld.

Wat geloofde men in Mesopotamië?

- Dat de koning opperpriester was en uitverkoren door de goden om te regeren.
- Dat de belangrijkste goden de goden van de wind, de hemel en het water waren.
- Dat je na de dood hoe dan ook in een donkere, stoffige onderwereld terecht kwam.

Vanuit welke sociale groep kon er gemakkelijk verzet ontstaan tegen een zwakke farao?

Ambtenaren.
Die beschikten ook over veel macht en konden een zwakke farao ten val brengen en de macht overnemen.

Waarom is de abrupte overgang van landbouwgrond naar woestijn gunstig geweest voor het voortbestaan van het Egyptische Rijk?

Het is voor een leger moeilijker om door te dringen tot de rivierstrook via de woestijn dan wanneer er een overgangsgebied ligt met voedsel en water voor de soldaten.

Hoe zorgde de farao ervoor dat Maät altijd heerste in het land?

Met behulp van speciale rituelen die werden uitgevoerd door priesters, probeerde de farao de goden en de samenleving waarover hij heerste, tevreden te stemmen.
Daarnaast liet de farao zijn autoriteit gelden.
De farao was de hoogste rechterlijke macht en op die manier controleerde hij dus de 'gerechtigheid'.

Waarom was de Egyptische staat sterker gecentraliseerd dan de Mesopotamische staat?

In Mesopotamië waren mensen vrij om internationaal handel te drijven, maar in Egypte stond de internationale handel onder controle van de staat.

Noem 4 overeenkomsten tussen de godsdiensten in Egypte en Mesopotamië.

1. Polytheïstisch.
2. Natuurgodsdienst.
3. De godsdienst was verweven met alle aspecten van het leven.
4. Zowel de farao's als koningen werden gezien als opperpriesters.

Noem 2 verschillen tussen de godsdiensten in Egypte en Mesopotamië.

1. Egyptenaren stelden het leven na de dood positiever voor dan de Mesopotamiërs.
2. Egyptenaren vereerden de farao als een god, terwijl de koningen van Mesopotamië 'slechts' hun macht van een god zouden hebben ontvangen.

Waardoor kon het Egyptische Rijk beter standhouden dan Mesopotamië?

In Mesopotamië grepen steeds andere volken de macht en volgden verschillende rijken elkaar op. Egypte was makkelijker verdedigbaar.

Noem 3 kenmerken van de Egyptische religie.

1. Farao's lieten zich als god vereren (zoon van zonnegod Re).
2. De godsdienst was polytheïstisch, men vereerde meerdere goden tegelijkertijd. Iedere god had zijn eigen functie.
3. Egyptenaren geloofden in leven na de dood. Osiris beoordeelde of je een goed geleefd had. Als dat zo was mocht je naar het hiernamaals, zo niet werd je verslonden door een monster.

De farao was verantwoordelijk voor Maät. Wat is Maät?

De orde in de samenleving, gerechtigheid en waarheid. Zonder Maät zou er chaos heersen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo