De vroege middeleeuwen - Europa wordt christelijk - De verbreiding van het christendom

6 belangrijke vragen over De vroege middeleeuwen - Europa wordt christelijk - De verbreiding van het christendom

Waarom waren de Franken zo sterk?

Het verbond van de Frankische machthebbers met de paus in Rome. Hierdoor konden zij gebruik maken van ervaren leiders als bisschoppen en had de kerk militaire bescherming.

Wat is syncretisme en wat is haar verband met de kerstening van Europa?

Syncretisme is het combineren van nieuwe geloven met bestaande opvattingen en gewoontes. Bekeerde inheemse volken deden dit vaak.

Wanneer kwam de kerstening in Nederland pas echt op gang?

Toen de monnik Willibrord in 1960 uit Engeland kwam.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat voor invloed had de kerstening op de toenemende macht van het Frankische rijk?

Doordat de Frankische koning Clovis in 500 zichzelf als Christen liet dopen, genoot hij de steun van de paus. Dit deed hij zodat hij de ervaren bisschoppen zijn landen kon laten besturen en zodat hij de zegen van God zou krijgen. Anderzijds ging de paus dit verbond aan om van de militaire steun van de Franken te profiteren.

Hoe verliep de kerstening in Nederland?

Uiterst moeizaam. Monniken werden opgeleid in Utrecht om zo de inheemse volken te bekeren, maar dit liep bijna nooit goed af. Een goed voorbeeld hiervan is dat van de monnik Bonifatius, die werd vermoord door Friesen tijdens een poging om hen te bekeren naar het Christendom. Hieruit kan worden opgemaakt dat de Nederlanders de bekering als een inbreuk op hun cultuur beschouwden.

Waarom duurde het zo lang voordat het christendom zich begon te wortelen?

Omdat sommige Friezen de kerstening opvatte als een aantasting van hun cultuur en kerkjes een kerkelijke, georganiseerde structuur nodig hadden als basis.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo