Veranderend mens- en wereldbeeld - De renaissance - De mens wereld centraal

9 belangrijke vragen over Veranderend mens- en wereldbeeld - De renaissance - De mens wereld centraal

Wat is typerend voor de mentaliteitsverandering tijdens de renaissance?

Genieten van het leven

Wat was het verschil tussen het wereldbeeld uit de middeleeuwen en uit de renaissance?

In de middeleeuwen ging men uit van 'memento Mori';  er werd meer aandacht geschonken aan het leven na de dood en God stond centraal.
In de Renaissance ging men meer uit van 'Carpe Diem; pluk de dag'. De mens stond centraal in dit wereldbeeld en dat is weerspiegeld in de kunstonderwerpen.

Wat is uomo universale?

De ideale mens uit de tijd van de renaissance, die uitblinkt op alle terreinen van het leven zoals wetenschap, kunst en literatuur.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is een kenmerk van de Renaissance ten opzichte van het oude Griekenland?

De mensen uit de Renaissance vonden nieuwe inspiratie uit teksten van het oude Griekenland of de Romeinen. Deze waren na eeuwen weer beschikbaar doordat ze via de Arabieren vertaald konden worden.

Wat is het verschil tussen de middeleeuwen en de Renaissance in het nadenken over de politiek?

In de middeleeuwen werd er gedacht dat de koning zijn macht van God kreeg, en dusdanig het recht had om over anderen te regeren. In de Renaissance daarentegen werd er vanuit gegaan dat de heerser zou moeten handelen in het belang van het volk; Nichollo Machiavelli

Wat is het verschil tussen de literatuur in de renaissance en de literatuur in de middeleeuwen?

In de middeleeuwen werd literatuur door monniken en in het latijn geschreven. In de renaissance nam het zelfbewustzijn onder niet-geestelijken toe waardoor er literatuur opkwam in landstaal over niet-christelijke onderwerpen.

Waardoor kon in de Renaissance de nieuwe denkwijze zich snel verspreiden?

Door de uitvinding van de boekdrukkunst. Hierdoor konden humanistische ideeën makkelijker overgebracht worden naar het buitenland, zoals naar Europa.

Wat voor invloed hadden de nieuwe humanistische ideeën op hoe men naar de kerk keek?

Men werd kritischer naar de kerk toe, en begon de oude bijbelteksten te lezen, in plaats van te luisteren naar de verkeerde vertalingen van de priesters. Een goed voorbeeld hiervan ligt in de humanist Desiderius Erasmus.

Dachten mensen óf middeleeuws 'óf renaissancistisch?

Nee, veel mensen combineerden de twee.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo