De klassieke oudheid - Het Romeinse keizerrijk

12 belangrijke vragen over De klassieke oudheid - Het Romeinse keizerrijk

Welke functie had Julius Caesar?

Dictator voor het leven

Wat was de reden voor de moord op Gaius Julius Caesar en wat heeft dit te maken met de oorsprong van het Romeinse keizerrijk?

Hij trok volgens sommigen te veel macht naar zich toe, en dreigde de republiek buitenspel te zetten, wanneer hij zich definitief uitriep tot dictator. Vervolgens nam zijn achterneef Octavianus hem over, kroonde zichzelf Augustus en benoemde zichzelf keizer.

Van welke cultuur spreken we in het Romeinse rijk en waarom?

De Grieks-Romeinse cultuur / klassieke cultuur omdat de Romeinse cultuur sterk beïnvloed werd door de Griekse cultuur. Grote verbreiding Grieks-Romeinse cultuur mogelijk dankzij militaire veroveringen Romeinen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat waren de gevolgen van Augustus' omdoping van Rome tot een keizerrijk?

- Soms wel wrede handhaving
- Snelle en efficiënte maatregelen treffen
- Langdurige rust - Pax Romana

Wat waren de gevolgen van de machtsconcentratie van Augustus?

- Efficiënt maatregelen nemen
- Soms werd het een meedogenloos bestuur
- Er heerste een afgedwongen rust (Pax Romana = romeinse vrede)

Hoe keken de Romeinen tegenover de Grieken?

Zij bewonderden deze en streefden om de Grieken na te doen. Hierdoor werd de klassieke cultuur doorgegeven aan vele gebieden die door de Romeinen veroverd zijn.

Betekende Pax Romana dat er geen oorlogen waren?

Nee, er waren enkele grensoorlogen en er was een strijd om de macht.

Wat was de impact van de Romeinse bezetting op West-Europa op de inheemse volken van deze gebieden?

Zij namen snel allerlei Romeinse gebruiken over en er was een culturele beïnvloeding, mede doordat een aanzienlijk deel van de Germanen deelnam in het Romeinse leger.

Wat is het meest opmerkelijke van het Romeinse keizerschap en waardoor kwam dit?

Dat de elite zich neerlegde bij het bestuur van één man. Dit kwam doordat de keizers republikeinse instellingen in ieder geval in naam lieten bestaan.

Wat voor een eenheid was het Romeinse rijk? Leg uit.

Een politieke maar ook een culturele eenheid. Overal in het land werd dezelfde stijl van bouwen gebruikt, ook waren overal dezelfde wetten van toepassing.

Maakten de culturele invloeden van de Romeinen overal dezelfde indruk? Leg uit.

Nee, de romeinse cultuur maakte veel indruk op boeren volken (romanisering) maar in de meer ontwikkelde culturen was die invloed minder groot.

Waardoor werd het Romeinse rijk zo groot?

Door de behoefte aan veiligheid en het machtsstreven van nieuwe generaties.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo