Samenvatting: Mens & Mensenrechten. Basisboek Rechtsfilosofie. | 9789461053473 | Thomas Mertens

Samenvatting: Mens & Mensenrechten. Basisboek Rechtsfilosofie. | 9789461053473 | Thomas Mertens Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Mens & mensenrechten. Basisboek rechtsfilosofie. | 9789461053473 | Thomas Mertens.

 • 1 Week 1

  Dit is een preview. Er zijn 28 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom zijn mensenrechten een belichaming van de hedendaagse visie op rechtvaardigheid?

  - klassieke idee van rechtvaardigheid zegt dat rechtvaardigheid iets is dat iedereen toekomt.
  - mensenrechten zijn ultieme universele rechten
  - mensenrechten hoeven niet te worden gesteld, ze moeten als vanzelfsprekend zijn voor de wetgever.
  - mensenrechten zijn qua tijd en geografie onbegrensd en deelbaar. Ze moeten als fundamenteel worden bezien.
 • Die moeilijkheden bij de definitie van 'positief recht'

  1. Waar halen wetgevende instanties hun bevoegdheden vandaan? 
  2. De rechter moet de regels toepassen en interpreteren, ook zijn er gevallen waar er niks in de wet is geregeld. Wat is beslissend: de regel of de toepassing? 
  3. Onderscheid tussen regelende en afdwingende regels
 • Is een rechtspositivistische definitie van het recht voldoende?

  Volgens het positivisme bestaat het recht uit normen, uit bevelen of uit regels. Het recht bestaat echter niet alleen uit datgene wat als recht in algemene termen is vastgesteld. Vanwege de algemeenheid van de taal is er interpretatie nodig. Die interpretatie leidt vervolgens tot een juridische argumentatie en daarin spelen altijd bepaalde principes een grote rol. Principes zijn van morele aard. Het recht kan dus nooit alleen maar bestaan uit gestelde, algemene regels.
 • Loving vs. Virginia casus

  Een zwarte vrouw en witte man reizen af naar Washington om te gaan trouwen. Vijf weken daarna worden ze gearresteerd in Virginia, want een interraciaal huwelijk was verboden. Ze werden veroordeeld tot 1 jaar celstraf en mogen 25 jaar niet in Virginia wonen.
 • Wat houdt een open structuur in?

  Elk geheel van normen, bevelen en wetten bevat een open structuur, waarbinnen speelruimte ontstaat voor de rechter, die bijvoorbeeld afwegingen moet maken wanneer bepaalde rechten met elkaar botsen.
 • Loving vs. Virginia; wat is gelijkheid

  Verschillende antwoorden: 
  1. Een rechter in de zaak oordeelde dat het verbod op interraciale huwelijken niet in strijd was met gelijkheid. Want god had het zo niet bedoeld.
  2. Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. Dit sluit discriminatie niet uit. Een zwart en wit persoon zijn namelijk volgens sommigen niet 100% gelijk en hoeven dus ook niet gelijk 3. Gelijkheid krijgt zijn kracht pas wanneer we het toepassen op gelijke waardigheid
 • Loving vs. Virginia: de filosofische les

  1. Rechtsfilosofie helpt je de betekenis van ideeën op het spoor te komen. 
  2. Dit is een conceptuele analyse
 • Wat is een ultiem recht?

  Een mensenrecht is een ultiem recht, dit houdt in een recht dat geldt onafhankelijk van een nationale of internationale wetgever. Het hoeft dus strikt genomen niet te worden gesteld, enkel herkend of erkend ( door nationale en internationale autoriteiten.
 • Wat zijn de elementen van mensenrechten?

  1. Universeel, het is iets waarop iedereen aanspraak maakt.
  2. Moreel belang, wanneer een mensenrecht wordt ingeroepen is een fundamenteel belang in het geding.
  3. Deelbaar, het moet enerzijds gaan om goederen die breed geapprecieerd worden en anderzijds om goederen waarvan het genot door de een het genot van de ander niet uitsluit.
 • Speluncean explorer; casus

  Fictieve rechtszaak gepubliceerd in Harvard Law Review. 

  Vijf personen hebben een grot ontdekt. Tijdens de expeditie treedt er een aardbeving op en de weg naar buiten wordt versperd. Alle vijf zouden ze het niet overleven, dus daarom is één van de vijf (Rodger) opgegeten en hebben de overige vier het wel overleefd. 
  Die vier overlevenden komen voor het Hoger Gerechtshof en worden veroordeeld voor moord en krijgen de doodstraf.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart