Samenvatting: Strafrecht Met Mate | 9789038708188 | N Jörg, et al

Samenvatting: Strafrecht Met Mate | 9789038708188 | N Jörg, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Strafrecht met mate | 9789038708188 | N. Jörg, C. Kelk.

 • 1 Karakter en plaats van het strafrecht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.2.1 Benadering van systeem en individu

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • De verschillende invalshoeken in het strafrechtelijk denken laten zich als volgt samenvatten:

  • die, waarin de relatie recht-maatschappij vooropgesteld wordt
  • die, waarin de relatie individu-recht voorop staat
  • die, waarin de relatie maatschappij-individu het zwaarst weegt.
 • 1.2.4 Algemeen en individueel welzijn

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Het e.e.a. komt neer op maatschappelijke stroomlijning van het strafrechtelijk apparaat, in die zin dat:

  1. het in zo min mogelijk gevallen wordt toegepast (eerst andere wegen bewandelen)
  2. de daaruit voortvloeiende schade wordt geminimaliseerd (in belang van individueel welzijn)
  3. de positieve effecten ervan worden gemaximaliseerd (gedragsbeïnvloeding, conflictoplossing en liefst andersoortige sancties)
 • Wanneer is decriminalisering aan de orde?

  Bij normen die minder sterk (hasjgebruik) of helemaal niet meer 'leven' (het taboe op bordeelbezoek).
 • 1.3.2 Wie bij de strafrechtspleging een rol spelen

  Dit is een preview. Er zijn 23 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Belangrijkste bevoegheidgevende wetten in het strafrecht:

  • Wet RO
  • Wetboek van Strafvordering
  • Penitentiaire Beginselenwet
 • Andere - meer incidentele - daden van vervolging zijn (onder meer):

  • het instellen van een rechtsmiddel (hoger beroep, cassatie)
  • het vorderen van een voorlopige maatregel in het economisch verkeer
  • het vorderen van verlenging van tbs
  • het vorderen van verlof tot het tenuitvoerleggen van een in het buitenland opgelegde straf
 • 4 De strafbaarheid; voorwaarden en uitzonderingen

 • 4.1 Gradaties van opzet en schuld

 • Gradaties van opzet (dolus) en schuld (culpa), aflopend:


  DOLUS

  -Zekerheids- /noodzakelijkheidsbewustzijn (zwaarste vorm van opzet; de gevolgen stonden vooraf onomstotelijk en noodzakelijk vast)
  -Voorwaardelijke Opzet (mogelijkheidsbewustzijn, acceptatie mogelijke gevolgen, risico erop werd voor lief genomen, verregaande onverschilligheid, grens aan 'Bewuste Schuld')

  CULPA

  -Bewuste Schuld (zwaarste vorm van culpa, bekend met de mogelijke gevolgen, maar denken eraan te kunnen ontsnappen, roekeloosheid en optimisme, grenst aan 'Voorwaardelijke Opzet')
  -Onbewuste Schuld (zuivere culpa, men heeft de gevaren niet goed ingezien, waar dat wel had gemoeten: verwijtbaar want vermijdbaar, onachtzaam/onoplettend)
 • 4.3 Culpa

  Dit is een preview. Er zijn 164 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Uitwendige persoonlijke omstandigheden v/d dader

  Positie en functie.
 • Uitsluitend wat mag de rechter onderzoeken op bewezenverklaring?

  Uitsluitend het ten laste gelegde mag onderzocht worden op bewezenverklaring.
 • Formeel omschreven delict

  Verbiedt gedraging.
 • Materieel omschreven delict

  Verbiedt een gevolg.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart