Spijsvertering - Practicum - Inleiding

11 belangrijke vragen over Spijsvertering - Practicum - Inleiding

Wat is muscularis mucosae?

Een dun laagje glad spierweefsel dat op de grens van mucosa en submucosa ligt

Op welke 3 manieren wordt het contactoppervlak tussen darminhoud en darmeptiheel vergroot?

- Plicae circulares
- Darmvlokken of villi
- Microvilli

Wat is plicae circulares?

De plooien van Kerckring; dit zijn dwars op de lengterichting staande grote plooien van de gehele mucosa plus een deel van de submucosa. In een dwarsdoorsnede van de dunne darm zijn ze niet waarneembaar
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn darmvlokken of villi?

Dit zijn hoge vinger-vormige uitsulpingen van alleen het epitheel en de lamina propria

Wat zijn de glandula intestinalis?

Vingervormige instulpingen op het epitheel in de lamina propria

Wat voor een levensduur heeft het villus-epitheel?

Kort, wordt elke 2-3 dagen verniuewd

Wat zijn de cellen van Paneth?

Vierde epitheelceltype dat afhankelijk van diersoort is, komen onderin de glandula intestinal voor. Het zijn kliercellen met grote apicaal-gelegen secretie granula die onderandere lysozym produceren; een enzym dat de celwand van sommige bacteriën aantast

Wat heeft de aanwezigheid van de kitlijst tot gevolg?

Dat de opname van voedsingstoofen gecontroleerd via de entrocyt plaatsvindt

Wat is de plexus submucosus?

Bevat zowel sonesorische axonen als mtorische axonen en perikay. Zitten ook speciale lymfecellen; de peyerse platen

Wat vormt het darmzenuwstelsel?

De plexus submucosus en plexus mesentericus

Waar is de muscularis externa verantwoordelijk voor?

Voor de darmperistaltiek en darmsegmentatie

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo