Samenvatting: Module Woning Financiering

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Module woning financiering

 • 1 Hypotheek en hypotheekmarkt

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Hypotheek en recht van hypotheek

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een positieve hypotheekverklaring?Wat is een negatieve hypotheekverklaring?

  Positieve hypotheekverklaring:Hypotheekgever verklaart aan hypotheeknemer, dat hij direct het recht van hypotheek zal geven wanneer de hypotheeknemer dit vraagt.

  Negatieve hypotheekverklaring:
  Houdt in dat hypotheek gever aan hypotheeknemer verklaart dat hij geen enkel ander recht van hypotheek zal verlenen op enig registergoed dat hem in eigendom toebehoort.
 • Vraag1  Volgens art BW 3:268 lid 2 is in plaats van een executieveiling  ook onderhandse verkoop mogelijk.Op wiens verzoek is dit mogelijk en op welke voorwaarden?Vraag 2  Waar moet je aan denken bij het opstellen van de koopakte als er sprake is van onderhandse verkoop i.p.v. executieveiling?

  Antw vr 1: zowel hypotheek gever als hypotheeknemer.
                    Dit mag alleen met toestemming van de President van de rechtbank.

  Antw vr 2:Er moet een opschortende voorwaarde worden opgenomen in de                              koopakte,dat als de rechter niet akkoord gaat met de de verkoop,de koop                  niet tot stand is gekomen.
 • 1.3 Toezicht volgens Wet Financieel Toezicht (Wft)

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de Wet Financieel Toezicht in?

  Deze wet verplicht hypotheekadviseurs, financieel adviseurs en assurantie adviseurs te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en klant te informeren over de mate van objectiviteit en over het financiële product dat voor hen verstrekt wordt.
 • Wanneer moeten adviseurs een financiële bijsluiter verstrekken en van wie moet dit?

  Bij complexe financiële producten.
  Verplichting van de AFM

  De bijsluiter moet onderling vergelijken beter mogelijk maken
 • 2 Rente en aflossing, hypotheekaanvraag

 • 2.1 Wat is rente

 • De debetrente die je betaalt aan de bank voor een lening uit welke 3 delen bestaat deze?

  1. Reële rente (de vergoeding voor de bank voor het uitlenen van het geld)
  2. Risico premie (risico vergoeding)
  3. Inflatievergoeding
 • 2.2 Hypotheekrente

 • Van welke factoren is de hoogte van de hypotheekrente afhankelijk?

  1. kredietverstrekker
  2. hoogte van de rentestand op de geld-en hypotheekmarkt
  3. marktwaarde van de woning
  4. de termijn dat de hypotheekrente wordt vastgezet
 • 2.3 Aflossing

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de Loan-to Value?

  De verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning.
  Loan-to Value wordt komende jaren met 1% per jaar afgebouwd tot een maximum van 100% van de marktwaarde.
  In 2018 = 100%
 • Kan een kapitaalverzekering ook los van een verpanding aan een hypothecaire lening afgesloten worden?

  Ja dat kan vrijkomende bedrag mag vrij besteed worden. Let op: deze kapitaalverzekering valt in box 3 (over opgebouwde kapitaal moet vermogensrendementsheffing worden betaald).
 • Betekenis van:SEWBEWKEWHoe worden deze fiscaal afgehandeld?

  SEW= Spaarrekening eigen woning (geblokkeerde spaarrek tbv aflossing eigen woning.(klant hoeft geen belasting over het spaartegoed te betalen) 
  • overlijdensrisico niet automatisch meeverzekerd

  BEW= Beleggingsrecht eigen woning (via beleggingsfondsen sparen tbv aflossing eigen woning
  • overlijdensrisico niet automatisch meeverzekerd

  KEW=   Kapitaal verzekering eigen woning.
  • meestal als gemengde verzekering afgesloten (dus met overlijdensrisicoverzekering) 


  SEW+ BEW+ KEW
  • Alle 3 fiscaal in box 1 afgehandeld
  • Deblokkeringsinstellingen (= vrijstellingsdrempel belasting bij aanwending aflossing eigen woning.)
 • A-Geef een voorbeeld van een koopsubsidie.B-En in welke wet geregeld?

  A- Starterslening in combinatie met een hypotheek
  B-Wet bevordering eigen woningbezit

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart