Samenvatting: Publiekrecht/omgevingsrecht Voor De Vastgoedsector | 9789012395403

Samenvatting: Publiekrecht/omgevingsrecht Voor De Vastgoedsector | 9789012395403 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Publiekrecht/omgevingsrecht voor de vastgoedsector | 9789012395403

 • 0 Werkboek

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0
  Laat hier meer flashcards zien

 • 0.6.2 Vragen Onteigeningswet (Ow)

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.6.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • .WB 6.2 vr 1In welke wet is geregeld dat onteigening alleen kan plaatsvinden in het algemeen belang en in beginsel op basis van tevoren verzekerde schadeloosstelling.

  .In Art 14 van de Grondwet
 • WB 6.2 vr 5Kan de partij wiens grond onteigend wordt iets ondernemen iets ondernemen tegen het deskundigenrapport waarin de schade in beeld is gebracht op verzoek van de rechtbank?

  Ja partijen en derde belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de rechterscommissaris. (zie Art 36 1e lid OW)
 • WB 6.2 vr 6Welke 2 uitspraken doet de rechtbank in het algemeen belang bij een onteigeningsvonnis?

  Uitspraak 1= rechtbank spreekt onteigening uit
  Uitspraak 2= rechtbank stelt schadeloosstelling vast
  (Art 37 lid 2 Ow)
 • WB 6.2 vr 7Wie betaalt in beginsel de proceskosten bij een onteigeningsprocedure?

  De partij die onteigent (zie Art 50 OW  let op zie ook de uitzondering in Art 50 3e lid)
 • WB 6.2 vr 8De rechtbank heeft een onteigeningsvonnis gewezen en daarbij de hoogte  van de schadeloosstelling bepaald. Het betreft een boer wiens eigendom is onteigend ter uitvoering van een bestemmingsplan dat voorziet in de realisatie van nieuwe woningen op zijn gronden. Wat is het rechtsgevolg als niet binnen 3 maanden nadat het vonnis van kracht van gewijsde heeft verkregen, de schadeloosstelling is uitbetaald of geconsigneerd?

  Dan is het onteigeningsvonnis vervallen. (Zie Art 55 1e lid van de OW)
 • WB 6.2 vr  9Welke stukken moet de gemeente overleggen om bij onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan overschrijving van de eigendom in de openbare registers te bewerkstelligen?

  1. Het vonnis van de rechtbank,
  2. Een verklaring dat het vonnis kracht van gewijsde heeft.
  3. Bewijs van betaling van de schadeloosstelling.
 • WB 6.2 vr 10Een gedeelte van 450 m2 van een bestaand bedrijfspand van 1250 m2  dient onteigend te worden ter uitvoering van een bestemmingsplan. Hierna blijft een bedrijfshal over van circa  800 m2. de eigenaar heeft hierdoor te weinig ruimte beschikbaar om zijn onderneming ter plaatse te kunnen voortzetten.Wat kan hij nu doen?

  Hij kan verzoeken om het gehele pand over te nemen. (Zie Art 38 OW)
 • WB 6.2 vr 11Welke mogelijkheden kent de onteigeningswet om de onteigeningsprocedure sneller te laten verlopen?

  1. Vervroegd deskundigenonderzoek (Art 54a OW)
  2. Vervroegde uitspraak over de onteigening vragen (Art 54 f )W
  3. Administratieve procedure gelijk laten lopen met de bestemmingsplan procedure.
 • WB 6.2 vr 12De overheid heeft grond met opstal (woning) van de familie De Groot vier jaar geleden onteigend om een bestemmingsplan te kunnen uitvoeren, dat voorzag in de aanleg van een nieuwe rondweg over het perceel. Op basis van gewijzigde verkeersinzichten besluit de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen dat deze weg niet zal worden aangelegd. De familie de groot voelt zich tekortgedaan door de gemeente en wil graag terug naar hun oude woning, die er nog steeds staat. Welke mogelijkheden biedt de Onteigeningswet ter zake?

  Terugvordering (Art 61 OW)
 • Uit welke 2 stappen bestaat een onteigeningsprocedure?

  1. Kroon (koning en ministers) spreken zich uit of onteigening gerechtvaardigd is.
  2. Via dagvaardingsprocedure bij Rechtbank (civiel sector) om onteigening bij vonnis te bevestigen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart