Samenvatting: Nederlands Recht Begrepen | 9789462907584 | Matthijs de Blois

Samenvatting: Nederlands Recht Begrepen | 9789462907584 | Matthijs de Blois Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Nederlands recht begrepen | 9789462907584 | Matthijs de Blois

 • 1 Het recht

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vier rechtsgebieden worden onderscheiden en hoe verhouden staats-, bestuurs- en strafrecht zich tot publiekrecht en privaatrecht?

  - De vier onderscheiden rechtsgebieden zijn staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en burgerlijk recht.
  - Staatsrecht omvat de grondbeginselen voor de organisatie van de Staat en de verhoudingen tussen overheid en burger.
  - Bestuursrecht betreft de regelgeving omtrent besturende taken van de overheid.
  - Strafrecht en burgerlijk recht verschillen in aard; waar strafrecht onder publiekrecht valt, wordt burgerlijk recht geclassificeerd als privaatrecht.
 • In hoeveel boeken is het BW ingedeeld?

  10 (1 t/m 7, 7A, 8 en 10).
 • Wat is een ander woord voor jurisprudentie?

  Verzameling van rechterlijke uitspraken.
   
 • Wat onderscheidt objectief recht van subjectief recht?

  - Objectief recht omvat de wettelijke regels en normen, dus de geschreven rechten die universeel en voor iedereen gelden.
  - Subjectief recht bestaat uit de rechten die een persoon individueel kan uitoefenen en ontlenen aan het objectief recht.
 • 1.1 Inleiding

 • Op welke 5 manieren kan het Recht worden ingedeeld?

  1. Rechtsgebieden
  2. Rol van de overheid (publiek/privaat)
  3. Beschrijving & handhaving (formeel/materieel)
  4. Reikwijdte (nationaal/internationaal)
  5. Objectief (in Wetboeken) / Subjectief (rechten die je aan objectieve rechten ontleent; auto betaald -> recht op levering)
 • 1.2 Omschrijving en doel van het recht

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de omschrijving van 'het recht'?

  Het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent
 • Wat is het doel van het recht?

  Het ordenen van de samenleving en het voorkomen van conflicten. Tevens het geven van regels als er toch conflicten ontstaan.
 • 1.3 Rechtsgebieden

  Dit is een preview. Er zijn 24 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • De onderlinge verhouding van welke organen worden beschreven binnen het Staatsrecht? (3)

  1. Regering/Tweede Kamer
  2. Positie Staatshoofd
  3. Landelijke/Gemeentelijke overheid
 • Wie spelen belangrijke rollen in het strafrecht?

  1. Politie
  2. Openbaar Ministerie (OM)
  3. Rechter
 • Wat zijn de 3 hoofdtaken van het Bestuursrecht?

  1. Zorgtaak voor onderwijs, milieu, sociale zekerheid etc.
  2. Hoe te gedragen tov de burger
  3. Geeft burgers recht op bezwaar & beroep

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Nederlands Recht Begrepen