Samenvatting: Nv & Bv

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Nv & BV

 • 1 Grondslagen

 • 1.1.1 Functie, ontwikkeling en soorten van beginselen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is volgens Timmerman de functie van beginselen?

  - Ze kunnen bijdragen dat de wetgever en rechter beter doordachte en gemotiveerde beslissingen nemen: bijdragen aan het basisidee, bevorderen van consistentie, gevoeliger maken voor hetgeen wat op het spel staat en sturen naar hetgeen wat van waarde is; 
  -  Ze zijn dynamisch en niet absoluut. Buigzaamheid van beginselen zorgt ervoor dat de omstandigheden van het geval altijd meewegen en openstaan boor verandering. 
  - Ze bieden de mogelijkheid om door het recht door te breken of te corrigeren, zie bijv. Artikel 2:8 BW in het Nederlandse recht.
 • Hoe moeten grondslagen van het ondernemingsrecht volgens Timmerman worden ontwikkeld?

  Ze moeten ontwikkeld worden in het ligt van het hoofddoel van het ondernemingsrecht. Dit is de beschikbaarstelling van rechtsvormen voor ondernemingen die op een succesvolle wijze aan het economisch levenssfeer kunnen deelnemen. Grondslagen moeten tot doel hebben de bevordering van economisch vooruitgang en ondernemerschap. Het draagt bij aan het tegengaan van alle andere activiteiten die economische waarden vernietigen zonder dat daar een compenseren voordeel zoals rechtvaardigheid en duurzaamheid tegenover staat.
 • 1.1.2.1 Pluraliteit van belangen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op welke twee manieren wordt het beginsel van belangenpluralisme door de Hoge Raad toegepast?

  1. Gelijkheid van alle relevante belangen; of 
  2. Hierarchisering van belangen, waarbij het aandeelhoudersbelang als uitgangspunt wordt genomen.
 • Op welke twee manieren kan het idee van belangenpluraliteit voor al dan niet met behartiging van bepaalde hierarchie voor de inrichting van de vennootschap en de wijze waarop organen hun taak vervullen uitgewerkt worden?

  1. Uiteenlopende belangen krijgen een plaats in de structuur van de vennootschap, bijv. Werknemers in de RvC. 
  2.  Degene die deel uitmaakt van een orgaan van de vennootschap moet rekening houden met uitlopende belangen.
 • Hoe wordt belangenpluralisme geuit met de methode dat degene die deel uitmaakt van een orgaan van de vennootschap rekening moet houden met andere belangen?

  Belangenpluralisme wordt niet in de structuur uitgewerkt, maar in het gedrag van de vennootschap. Daarbij komt ook zorgplicht bij kijken. De vennootschap en de bestuurder hebben een zekere mate van zorg jegens andere die zij geacht zijn te dienen afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het gevolg van zorgplicht is dat het niet uitmaakt of iemand deel uitmaakt van de vennootschap.
 • Hoe heeft de HR zorgplicht jegens iemand buiten de vennootschap erkend?

  De HR heeft ook deze ontwikkeling van overlopen van het interne en het externe erkend. VB: Laurus of ontvanger/roelofsen, de HR besliste dat dezelfde maatstaf geldt van artikel 2:9 BW voor de aansprakelijk van een bestuurder jegens degene die buiten de vennootschap staat
 • 1.1.2.2 De andere 7 beginselen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Beginsel 2: Hoe zorgt een NV/BV voor transparantie?

  Transparantie wordt vooral voorgeschreven door Europese Richtlijnen. Timmerman is hier kort over.
 • Beginsel 3: hoe wordt vrijheid van herstructureren ingekleurd?

  Door de vrijheidsgedachte van het privaatrecht en de grondwettelijke beschermde vrijheid van vereniging. 

  Dit zien we vooral terug door de flexibilisering van het BV-recht. 

  Degene die een NV of BV hebben opgericht hebben de mogelijkheid om van rechtsvorm te veranderen. Of door middel van omzetting, fusie en splitsing. 

  Echter, om belangenpluralisme te waarborgen zijn dwingende wettelijke reguleringen voor herstructureren tot stand gebracht om minderheidsaandeelhouders en schuldeisers te beschermen. Derhalve is het vrijheidsbeginsel in het vennootschapsrecht niet absoluut. De dwingende reguleringen weerspiegelen volgens Timmerman 'zijn' beginselen.
 • Beginsel 5: beperkte aansprakelijkheid

  Uitgesloten en beperkte aansprakelijkheid beschermen aandeelhouders en bestuurders. De rechtspersoon wordt in het maatschappelijk verkeer beschouwd als primaire dader. Secundaire aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders is slechts mogelijk onder bijzondere omstandigheden en op grond van strengere maatstaven. De maatstaf van redelijke bekwame en redelijk handelende bestuurder en die van ernstige persoonlijke verwijtbaarheid spelen een rol.
 • Beginsel 6: geen tegenstrijdig belang van bestuurder

  Een bestuurder oefent zijn functie niet uit met het oog op behartiging van prive-belangen. Het bewerkstelligt dat een bestuurder bepaalde handelingen waarmee hij zijn eigen belang dient, niet verricht. Hij laat deze handelingen over aan onafhankelijke personen. Zie Bruil.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart