Samenvatting: Ondernemingsrecht En Sociaal Recht | 9789001823900 | Hans Van Pelt

Samenvatting: Ondernemingsrecht En Sociaal Recht | 9789001823900 | Hans Van Pelt Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Ondernemingsrecht en sociaal recht | 9789001823900 | Hans Van Pelt

 • 1 bedrijf en onderneming

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • moeten alle ondernemingen zich inschrijven in het handelsregister?

  ja in principe wel

 • 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat is een bedrijf en wat is een vrij beroep?

  bij een bedrijf gaat het voornamelijk om het aan de man brengen van waren, bij een vrij beroep om het verlenen van diensten
 • Van een bedrijfsuitoefening spreekt men als de betrokkene min of meer zelfstandig regelmatig en openlijk in zekere kwaliteit optreedt. Wat is hierbij typerend?

  1. Regelmatig handelen
  2. Openlijk handelen
  3. Er is optreden in zekere kwaliteit nodig
  4. Het optreden geschiedt min of meer zelfstandig, niet in dienstverband.
 • 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de vereisten van het voeren van een administratie? 

  • De vermogenstoestand van het bedrijf.
  • De administratie moet worden afgestemd op de specifieke eisen die zijn beroep of bedrijf stelt. 
  • Alle data moet ten alle tijden kunnen worden opgevraagd.
 • Hoe lang duurt de bewaarplicht? 

  Boeken en bescheiden, balansen en ontvangen brieven moeten 7 jaar lang worden bewaard ( art. 2:10 lid 3 BW, art. 52 lid 4 AWR)
 • 1.4 Jaarrekening van ondernemingen

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wettelijke regelingen ter zake van de jaarrekening is van toepassing op:

  NV, BV, Cooperties, onderlinge waarborgmaatschappijen, banken, sommige personenassociaties, middelgrote tot grote verenigingen en stichtingen
 • Wat moet er openbaar gemaakt worden? (art. 2:394 BW)

  1. de opgemaakte jaarrekening (balans, W+V, toelichtingen) 
  2. het jaarverslag
  3. overige gegevens: 
    - Accountantsverklaring (art. 2:293 BW)
    - Resultaatbestemming
    - Opgave van winstbewijzen en soortgelijke rechten
    - Gebeurtenissen na belansdatum 
    - Jaarstukken van niet-geconsolideerde dochtermij. 
 • Wat moet openbaar worden gemaakt van de jaarstukken?

  Jaarrekening (balans, v&w, en toelichting)
  Het jaarverslag
  Overige gegevens:
  * Accountantsverklaring
  * Bestemming van het resultaat
  * Opgave winstbewijzen en soortgelijke rechten.
  * Vermeldingen van gebeurtenissen na belansdatum
  * jaarrekeningen van niet-geconsolideerde dochtermaatschappijen

 • Wat moet kleine rechtspersoon deponeren?

  * Beknopte balans
  * Geen V&W rekening
  * Bruto bedrijfsresultaat
  * Verhoudingscijfers met vorige jaren

 • 1.5 Groepsmaatschappijen

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Kan een dochtermaatschappij meerdere moeders hebben?

  Ja, dit kan. 

  De ene rechtspersoon heeft een meerderheid van de aandelen, een ander kan (bv door prioriteitsaandelen) de directie benoemen en ontslaan en een derde kan de commissarissen aanstellen. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart