Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Hoofdlijnen Nederlands Recht | 9789001807931 | C J Loonstra

Samenvatting: Hoofdlijnen Nederlands Recht | 9789001807931 | C J Loonstra Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoofdlijnen Nederlands recht | 9789001807931 | C.J. Loonstra

 • 1 Terreinverkenning

  Dit is een preview. Er zijn 116 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem de 4 functies van het recht en leg uit wat daaronder wordt verstaan.

  Normatieve functie: gedragsregels die zo belangrijk worden gevonden dat er straf op wordt gesteld wanneer deze worden overtreden. Niet alleen ethische normen maar ook rechtsnormen

  Geschil-oplossende functie: een rechtelijke organisatie die bij uitsluiting oordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja, op welke wijze en welke procedure

  Additionele functie: het biedt een rechtsregel a;s partijen vergeten zijn op een bepaald punt afspraken te maken

  Instrumentale functie: de wetgever hakt op tal van onderwerpen de knoop door: zo doen wij het en niet anders
 • Geef een definitie van burgerlijk recht

  Binnen dit rechtsgebied vallen alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.
 • wat is de instumentele functie van recht?

  Op bepaalde punten is het de wetgever die bepaalde knopen doorhakt en bepaald op welke wijze dingen gebeuren.

 • In welke rechtsgebieden valt het burgerlijk recht uiteen?

  Valt uiteen naar Privaatrecht wat weer onder te verdelen is naar personen en familierecht en vermogensrecht
 • Wat is de a contrarioredenering ?

  Redenering waarbij rechter ervan uitgaat dat een regel niet van toepassing is omdat die regel uitsluitend is geschreven voor uitdrukkelijk genoemde gevallen.

 • Wat is een Interpretatie Methode?

  Hulpmiddel voor een rechter om een vraag/zin/zinsnede nader uit te leggen. Voorbeelden zijn:

  -Grammaticale IM

  -Wetshistorische IM

  -Teleologische IM

  -Anticiperende IM

  -Rechtsvergelijkende IM

  -Systematische IM

 • Wat is Dwingend recht?

  Recht waarbij de burgers niet mogen afwijken. Doen zij dit toch dan zijn gewoon de wettelijke regels van toepassing.

 • Wat is materieel recht?

  Heeft betrekking op datgene wat mag en niet mag (geboden en verbonden), welke rechten en plichten men heeft. Materieel recht is dus van inhoudelijke aard.
 • wat is een multilateraal verdrag?

  als een verdrag tussen meer dan twee staten wordt gesloten.

 • wat zijn de hulpmiddelen bij rechtspraak?

  de wethistorische interpretatiemethode, de grammarticale interpretatiemethode, de rechtsvergelijkende interpretatiemethode en de anticiperende interpretatiemethode en de rechter maakt ook gebruik van redeneerwijzen: redenering naar analogie en a-contrarioredenering.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Hoofdlijnen Nederlands Recht