Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Onderzoekspracticum Nonparametrische Data-Analyse : Takenboek | 9789035808164 | projectteam Francine Dehue

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Onderzoekspracticum nonparametrische data-analyse : takenboek | 9789035808164 | [projectteam: Francine Dehue ... et al.].

 • 1 Introductie tot de cursus

 • 1.2 Plaats van dit practicum in de onderzoekscompetentielijn

 • Welke drie componenties onderscheidt de opleiding Psychologie van de OU als einddoel van het universitaire onderwijs?

  • onderzoekscompetentie
  • (psycho)diagnostischecompetentie
  • interventiecompetentie
 • In welke 4 (natuurlijke) fasen is het onderzoeksproces onderverdeeld?

  • fase 1: u start met een psychologisch getinte onderzoeksvraag die u beantwoordt met een voorloopige psychologisch-theoretische uitwerking
  • fase 2: u concretiseert uw theoretisch antwoord door het te toetsen aan de 'harde' werkelijkheid in het onderzoeksveld
  • fase 3: u analyseert de gegevens die u hebt verkregen in de empirie
  • fase 4: u bediscussieert uw resultaten, trekt conclusies en u rapporteert over uw zoektocht naar de bewijsvoering en onderbouwing van uw antwoord op de onderzoeksvraag
 • 2 Studietaak A: Gegevens samenvatten

 • 2.1 Studietaak A1: theoretisch kader en conceptueel model

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Casus 1: Integratie van kinderen met downsyndroom

  • integratie van leerlingen met downsyndroom in het regulier onderwijs
  • contacten tussen de leerlingen met downsyndroom en hun medeleerlingen
  • de aspecten die een rol spelen bij deze contacten
  • de aard van de interacties
  • degene die het initiatief nam voor interacties
  • of kinderen met downsyndroom bij hun activiteiten in de klas meer gericht waren op medeleerlingen of meer gericht waren op zichzelf
  • interventieprogramma
 • Casus 3: Depressie bij patienten met een CVA

  • CVA = cerebrovasculair accident = herseninfarct
  • of huisartsen bij CVA-patienten een depressie kunnen herkennen
  • welke kenmerken van patienten zijn risikofactoren voor het ontwikkelen van een depressie?
  • kenmerken: sociale beperkingen, lichamelijke klachten, geslacht, leeftijd, aanwezigheid van een partner en/of kinderen, woonvorm
 • 2.1.1 Onderzoek De basis - Hoofdstuk 1: Onderzoeksplan

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • De belangrijkste voorwaarde voor het systematisch en doelgericht uitvoeren van onderzoek is het maken van een goed plan. Hoe heet zo'n plan?

  • onderzoeksplan
  • de ervaring leert dat wanneer het onderzoeksplan onvoldoende is doordacht, de kans groot is dat je later in het onderzoek vastloopt of het spoor bijster raakt
 • Het uitvoeren van onderzoek is handelen volgens een van tevoren opgesteld plan. Uit wat bestaan in het algemeen plannen?

  • doelen 
  • middelen
 • Waartussen word binnen de probleemstelling onderscheid gemaakt?

  • tussen de reden waarom het gehele onderzoek wordt uitgevoerd - de waarom-vraag
  • tussen de vraag die we met het onderzoek willen beantwoorden - de wat-vraag
 • Welke vragen horen bij de uitwerkingen van het doel?

  • Waarover gaat het onderzoek? Met welk onderwerp wil ik mij in het onderzoek bezighouden?
  • Waartoe dient het onderzoek?
  • Waarom wordt er onderzocht?
  • Wat wordt onderzocht?
 • Welke vragen horen bij de uitwerkingen van de middelen - ook wel ontwerp genoemd?

  • Waar wordt er onderzocht?
  • Wanneer wordt er onderzocht?
  • Hoe wordt er onderzocht?
  • Hoeveel onderzoeken?
 • Welke 8 bestanddelen vormen een onderzoeksplan?

  • doel: onderwerp (waarover), probleemstelling (waartoe) --> doelstelling (waarom), vraagstelling (wat)
  • middelen (ontwerp): eenheden en bronnen (waar), tijdpad (wanneer), onderzoeksstrategie en methode (hoe), afbakening (hoeveel)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart