Pandrecht op zaken - Schijnexecutie

9 belangrijke vragen over Pandrecht op zaken - Schijnexecutie

Waarom wordt er weleens gebruik gemaakt van schijnexecuties?

Wanneer roerende zaken via een executie worden verkocht ligt de opbrengst vaak een stuk lager dan de werkelijke marktwaarde. Om die reden zijn er constructies bedacht waarbij de pandhouder afstand doet van zijn pandrecht en de pandgever het goed tegen de marktwaarde verkoopt en levert, de opbrengst komt in een dergelijk geval ten goede aan de pandhouder. Het is wel van belang goede afspraken te maken bij een dergelijke constructie over de betaling van de verkoopprijs door de pandgever aan de pandhouder.

Waarom is het van belang dat de pandhouder bij verkoop door de pandgever eerst afstand doet van zijn pandrecht?

Wanneer de pandgever een roerende zaak verkoopt zonder dat de pandhouder afstand doet van zijn pandrecht, komt het pandrecht door de levering niet te vervallen. 

Wanneer is de bank niet te goeder trouw bij overneming van een schuld vóór de faillietverklaring van een derde?

Artikel 54 lid 1 Fw gaat hierover, de bank is niet te goeder trouw vanaf het moment dat zij weet of behoort te weten dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin zijn faillissement is te verwachten, arrest Doyer en Kalff.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer mag de bank dus niet verrekenen in zich van of tijdens faillissement?

De bank mag niet verrekenen wanneer de betaling op de rekening is bijgeschreven tijdens faillissement of op het moment dat de bank wist of behoorde te weten dat de pandgever in een zodanig toestand verkeerde dat zijn faillissement was te verwachten. 

Wat als de bank toch heeft verrekend terwijl dit niet was toegestaan?

De bank moet de verrekening dan ongedaan maken en haar vordering ter verificatie bij de curator indienen ter vordering van het ooit door een pandrecht gesecureerde krediet, artikel 26 Fw. De bank kan zich bij deze verificatie dan niet beroepen op separatisme of voorrang; zij heeft immers rechtsgeldig van haar pandrecht afstand gedaan, dit volgt uit arrest WOllie en ING/GUnning q.q.

Wat zijn cumulatieve vereisten?

Aan alle vereisten moet worden voldaan.

Hoe moet je een niet-executoriale uitwinning construeren?

Gelet op het bovenstaande verdient het de voorkeur de niet-executoriale uitwinning te construeren door middel van (1) een stille verpanding van de koopprijsvordering of (2) rechtstreekse betaling op een eigen rekening ten name van de bank.

In geval van een stille verpanding hoeft de koper er geen weet van de hebben dat de vordering is verpand en de verkoop dus eigenlijk een door de bank geregisseerde schijnexecutie is. 

Werpt het arrest ING/Hielkema q.q. een ander licht op de problematiek van de schijnexecutie?

De HR overweegt dat er sprake is van parate executie wanneer de pandhouder 'als de pandhouder en pandgever van de hun in de wet verleende vrijheid gebruik hebben gemaakt en zijn overeengekomen dat deze onderhandse verkoop idool de pandgever zal geschieden. Ook in dat geval geschiedt de verkoop van het verpande immers ten behoeve van de pandhouder en kan deze zich als separatist verhalen op de opbrengst daarvan' zie r.o. 3.4.

Er is pas sprake van executie wanneer wordt verkocht door de pandhouder of de curator, niet wanneer wordt verkocht door de pandgever. 

Wanneer kan sprake zijn van executie wanneer de pandgever een zaak verkoopt?

Wanneer de pandgever (tegen de wil van de pandhouder in) onderhandse verkoop verzoekt aan de voorzieningenrechter o.g.v. artikel 3:251 lid 1 BW. Wanneer er sprake is van een afspraak tussen de pandgever en de pandhouder dat de pandgever de zaak verkoopt is er sprake van een vorm van oneigenlijke lossing buiten faillissement en niet van executie.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo