Samenvatting: Personen- En Familierecht, Huwelijksvermogensrecht En Erfrecht | 9789013100785 | M J A van Mourik, et al

Samenvatting: Personen- En Familierecht, Huwelijksvermogensrecht En Erfrecht | 9789013100785 | M J A van Mourik, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht | 9789013100785 | M.J.A. van Mourik, A.J.M. Nuytinck.

 • 1 Algemene inleiding

 • 1.1.1 Personen- en familierecht

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • heeft het onderscheid personenrecht enerzijds en familierecht anderzijds nut?

  men zou dit onderscheid kunnen maken maar het heeft weinig zin omdat aan dit onderscheid geen rechtsgevolgen zijn verbonden.
 • 1.1.2 Burgerlijk Wetboek

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • In 1992 besliste de Hoge Raad dat een verplichting tot erkenning (1:223 e.v. oud) onder omstandigheden reeel kan worden geexecuteerd. Hoe zit dit precies?

  Onder omstandigheden is de man verplicht het kind te herkennen omdat het anders onrechtmatig zou zijn. De beschikking van de rechter kan dan in plaats treden van  de erkenning door de man. De Hoge Raad baseert zich hierbij op art. 3:300 jo. 3:326 BW (schakelbepaling).
 • 1.2.1 Familie(vermogens)recht

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Moeten personen wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is, eveneens toestemming geven tot het maken of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk?

  Ja, op grond van art. 117 jis. art. 1:35-39 BW.

 • 1.3 De betekenis van het verdragenrecht voor het personen- en familierecht

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • hoe kan men het 'gezin' in NL tegenwoordig omschrijven?

  als elk leefverband van een of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van een of meer kinderen.
 • hoe kan de regeling van de legitieme portie worden beschouwd (erfrecht)?

  als een inbreuk op de testeervrijheid van de erflater, is dit niet in strijd met artikel 1 protocol nr. 1 bij het EVRM?
 • 1.3.1 EVRM

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom wordt art. 14 EVRM ook wel een juncto-bepaling genoemd?

  Omdat art. 14 EVRM altijd in samenhang moet worden gelezen met een andere bepaling van het EVRM. De meest gebruikte combinatie is art. 8 jo. 14 EVRM.

 • Wat is de inhoud van art. 14 EVRM?

  Art. 14 EVRM is het discreminatie verbod. Deze bepaling moet altijd in combinatie met een andere bepaling uit het EVRM worden gebruikt. In de prtocollen van het EVRM staat wel een zelfstandig, algemeen, discriminatie verbod.

 • Wat is door het Europese hof beslist in het Marckx arrest?

  Het Europese hof heeft in het Marckx arrest beslist dat het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen en Belgie  dicriminatoir is. Nederland heeft zijn systeem hier op aangepast omdat het erg leek op het Belgische. Het EVRM heeft namelijk ook in Nederland directe werking op grond van art. 94 GW.
 • 1.3.2 IVBPR

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke bepalingen van het IVBPR komen in grote lijnen overeen met de bepalingen 8, 12 en 14 van het EVRM?

  De bepalingen 2, 17, 23, 24 en 26 IVBPR komen in grote lijnen overeen met de bepalingen 8, 12 en 14 EVRM.

 • welk verdrag is voor het Nederlandse personen en familierecht ook erg belangrijk?

  het IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ook wel het VN verdrag van NY of BUPO verdrag genoemd

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Personen- En Familierecht, Huwelijksvermogensrecht En Erfrecht