Samenvatting: Pdl Personeel Organisatie Communicatie | 9789463172530 | In 't Veld

Samenvatting: Pdl Personeel Organisatie Communicatie | 9789463172530 | In 't Veld Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van PDL Personeel Organisatie Communicatie | 9789463172530 | In 't Veld

 • 1 Organisatie en arbeid

 • Welke van de genoemde motieven speelt een rol bij de keuze van een horizontale of verticale arbeidsverdeling ?


  Branchegericht motief 
 • 1.3 Profit-en non profitorganisaties

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen de 3 organisatievormen: profit-organisaties, non-profitorganisaties en not-for-profitorganisaties?

  Het verschil tussen de drie organisatievormen zit in de winstdoelstelling:
  - Een profitorganisatie heeft als belangrijkste doel het maken van winst.
  - Een non-profitorganisatie heeft een andere doelstelling, bijvoorbeeld een muziekvereniging, een school of een kerk.
  - Een not-for-profitorganisatie maakt soms wel winst, maar doet dat om het hoofddoel beter te kunnen realiseren, bijvoorbeeld het Rode Kruis, een zorginstelling, woningbouwvereniging, waterleidingbedrijf, culturele instelling. Door het maken van enige winst kan de continuïteit beter worden gegarandeerd. De not-for-profitinstelling stelt zich zakelijker op dan de non-profitorganisatie.
 • Een bijzondere ondernemingsvorm is de overheidsorganisatie of overheidsinstelling. Noem voorbeelden van deze ondernemingsvorm.

  Gemeenten, politie en rechtbanken.
 • 1.4 Bedrijf, onderneming en instelling

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Berend is dga bij Petit Jardin bv. Wat is een dga?

  De bestuurder heeft de dagelijkse leiding binnen de onderneming. Bij kleine bv’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (afgekort dga, soms digra).
 • Peter Stuurman is eigenaar van enkele aandelen in reclameadviesbureau Athena nv. Hij is geen dga. Hoe is de aansprakelijkheid van een gewone aandeelhouder (niet zijnde dga) geregeld?

  Voor een gewone aandeelhouder (die geen directietaken vervult) is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarin deze aandeelhouder als eigenaar deelneemt in de bv.
 • 1.5.1 Persoonlijke ondernemingsvormen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • De vennootschap onder firma (vof) en de eenmanszaak behoren beide tot de persoonlijke ondernemingsvormen. Noem een voordeel van de vof in vergelijking met een eenmanszaak. 

  Het voordeel van een vof boven een eenmanszaak is dat de vennoten taken kunnen verdelen. Elke firmant kan die taken op zich nemen waarin hij deskundig is. Een ander voordeel is dat meer eigenaren (eigen) vermogen kunnen inbrengen.
 • Cees is ICT'er en start een onderneming. In welke situatie is hij persoonlijk minder aansprakelijk, bij een eenmanszaak of bij een bv?

  Bij een eenmanszaak is Cees hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de onderneming. Een bv is een rechtspersoon met eigen rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid. De bv leidt voor Cees zelf dus tot een lagere persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Noem de ondernemingsvormen die een natuurlijk persoon (mens) als eigenaar kunnen hebben. 

  Een natuurlijk persoon kan (mede)eigenaar zijn van een:
  • eenmanszaak;
  • maatschap;
  • vennootschap onder firma (vof);
  • commanditaire vennootschap (cv);
  • rederij.
 • Bij de natuurlijke ondernemingsvormen kennen we o.a. De vof en de maatschap. Omschrijf het verschil in aansprakelijkheid tussen de firmanten van een vof en de maten in een maatschap. 

  Eik bv is een besloten vennootschap. Deze ondernemingsvorm behoort tot de rechts-personen. Het belangrijkste kenmerk hiervan is dat de rechtspersoon zelf rechten en verplichtingen kan hebben en dat de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt is.
 • Veel ondernemingen zijn eigendom van een natuurlijk persoon (een mens). Dit geldt bijv. Voor de eenmanszaak en voor de vof. Bespreek wat dit betekent voor de aansprakelijkheid van de eigenaar. 

  Bij een persoonlijke onderneming is de eigenaar volledig verantwoordelijk voor de beslissingen die voor de onderneming genomen moeten worden: kopen, verkopen, huren, fabriceren, personeel aannemen en aansturen, investeren, enz. De eigenaar is voor 100% aansprakelijk voor alle handelingen en financiën van zijn onderneming. Schuldeisers kunnen zo nodig ook aanspraak maken op zijn privébezit, want er is geen onderscheid tussen zakelijk vermogen en privévermogen. Het afsluiten van een (aansprakelijkheids)- verzekering is daarom van belang.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart