Samenvatting: Pe Plus Adviseur Inkomen

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van PE Plus Adviseur Inkomen

 • 1 Inleiding advisering over inkomensverzekeringen

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de Belastingdienst?De werknemerDe werkgeverZowel de werknemer als de werkgever

  De werkgever

  Sinds de invoering van de Wet uniformering loonbegrip op 1 januari 2013 betaalt de werkgever de bijdrage volledig aan de Belastingdienst. De werknemer ziet deze bijdrage dan ook niet meer terug op het loonstrookje.
 • Volgens de arbeidsdeskundige is Daisy 85% arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeluk. De keuringsarts stelt vast dat er kans op herstel is binnen 5 jaar. Ze voldoet aan de weken- en jareneis.Voor welke uitkering komt Daisy in principe in aanmerking?A Een IVA-uitkeringB Een WGA-loonaanvullingsuitkeringC Een WGA-loongerelateerde uitkering

  C Een WGA-loongerelateerde uitkering

  Omdat Daisy volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt is, komt ze niet in aanmerking voor een IVA-uitkering. Ze komt terecht in de WGA. Gezien de referte-eisen begint ze met de WGA-loongerelateerde uitkering voor een duur van maximaal 38 maanden.
 • Bij de WIA wordt uitgegaan van gangbare arbeid als arbeidsongeschiktheidscriterium.Van welke criterium gaat de Wajong uit?A Ook gangbare arbeidB Passende arbeidC Beroepsarbeid

  A Ook gangbare arbeid

  Om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering moet de jonggehandicapte binnen de doelgroep passen en minimaal 25% arbeidsongeschikt zijn op basis van gangbare arbeid. Dus vooropleiding en functie zijn niet relevant.
 • Het bedrijf G. in 't Veld BV, specialist in afbouw, heeft 20 personeelsleden in dienst. Door de crisis komt dit bedrijf in de financiële problemen en de directeur besluit de salarissen 1 maand niet te betalen en daardoor worden ook de premies volksverzekeringen niet betaald. Wat betekent dit voor de werknemers?

  De werkgever blijft gehouden om de premies af te dragen aan de Belastingdienst. De werknemers blijven van rechtswege verzekerd en de Belastingdienst zal de werkgever aanspreken op diens zorgplicht.
 • De heer In 't Veld junior is als werknemer in dienst bij G. in 't Veld BV. Hij is magazijnchef. Zijn salaris bedraagt € 23.000,- per jaar en er vindt premieafdracht plaats. Hij is echter de zoon van de directeur. Is hij verzekerd voor de sociale verzekeringen en zo ja, voor welke en zo nee, waarom niet?

  Hij is werknemer en daardoor is hij verzekerd conform de ZW, WW en WIA.
 • De heer Franssen gaat een bedrijf starten en neemt daarbij direct 5 werknemers aan. Hij gaat metalen draaideeltjes leveren aan de nabijgelegen scheepswerf. Volgens zijn boekhouder valt het bedrijf van de eer Franssen onder de metaalsector en zijn de bepalingen zoals in die cao vermeld van toepassing. De heer Franssen wil het zijn werknemers zoveel mogelijk naar hun zin maken en besluit om per werknemer een eigen arbeidsovereenkomst, al dan niet met de cao-bepalingen op te maken. Kan dat?

  Nee, de heer Franssen dient de cao aan te houden en alleen als de arbeidsovereenkomst ten gunste van de werknemers afwijkt kan hij deze bepalingen opnemen.
 • Werkgever Johnson leent een uitzendkracht in van een uitzendbureau. Wie betaalt de WIA-premies van de uitzendkracht?A. Het uitzendbureau en de uitzendkrachtB. Het uitzendbureauC. Werkgever Johnson

  Antwoord B is juist.
  De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau dat als werkgever verantwoordelijk is voor de premieafdracht.
 • Rolf verdient € 40.000,- per jaar. Helaas belandt hij na een ziekteperiode in de WIA. Het UWV stelt vast dat Rolf een restverdiencapaciteit heeft van € 10.000,-. Dankzij een kort omscholingstraject kan Rolf bij een andere werkgever € 12.000,- verdienen. Hoe wordt de WGA-loonaanvullingsuitkering van Rolf vastgesteld?A. 70% x € 40.000 = € 28.000 - € 10.000 = € 18.000B. 70% x (€ 40.000 - € 10.000) = € 21.000C. 70% x (€ 40.000 - € 12.000) = € 19.600

  Antwoord C is juist.
  De WGA-loonaanvulling bedraagt 70% van het verschil tussen het maatmaninkomen en de restverdiencapaciteit. Als de WIA-gerechtigde echter meer verdient dan zijn restverdiencapaciteit dan wordt dat bedrag met het maatmaninkomen verrekend.
 • Waarom is in de WIA de reductiefactor (factor F) ingevoerd?A. Om het loon van mensen die boven het maximum dagloon verdienen gelijk te stellen met mensen die minder verdienen.B. Om het arbeidsongeschiktheidspercentage van mensen die boven het maximum dagloon verdienen aan te passen.C. Om er voor te zorgen dat voor WGA-ers met een inkomen boven het maximum dagloon werken ook lonend is.

  Antwoord C is juist.
  Omdat de WIA-uitkering is gemaximeerd op het maximumloon voor de sociale verzekeringen, kan het voor werknemers met een hoger maatmanloon in bepaalde gevallen niet of weinig lonend zijn om te re-integreren. De reductiefactor zorg ervoor dat het te verrekenen nieuwe inkomen wordt verlaagd zodat de WIA-uitkering hoger blijft.
 • Eef heeft een inkomen van € 10.000. Zij raakt voor 60% arbeidsongeschikt. Hoe wordt haar WGA-vervolguitkering vastgesteld?A. Het minimumloon x 42%B. Het minimumloon x 70%C. Het maatmanloon x 42%

  Antwoord C is juist.
  De vervolguitkering wordt op basis van het minimumloon vastgesteld. Indien het maatmaninkomen lager is dan het minimumloon dan wordt met het maatmaninkomen gerekend.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart