Samenvatting: Taalonderwijs Ontwerpen : Taaldidactiek Voor Het Basisonderwijs | 9789001765460 | Henk Huizenga, et al

Samenvatting: Taalonderwijs Ontwerpen : Taaldidactiek Voor Het Basisonderwijs | 9789001765460 | Henk Huizenga, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Taalonderwijs ontwerpen : taaldidactiek voor het basisonderwijs | 9789001765460 | Henk Huizenga, Rolf Robbe.

 • 1 Taalonderwijs geven 17

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 De inhoud van het taalonderwijs 20

  Dit is een preview. Er zijn 16 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • wat is het doel van belevend lezen?

  het doel is dat kinderen leren zich in te leven in een personage en te laten genieten van het lezen van een verhaal.
 • Wat houd het domein spreken en luisteren precies in?

  Het leren omgaan met bepaalde mondelinge taalvormen, discussie of spreekbeurt. Hoe kan ik iets spannend voorlezen.
 • Wat houd het domein taalbeschouwing precies in?

  Kinderen leren reflecteren op de taalvorm. De traditionele grammatica. Zinnen ontleden e.d.
 • Wat houdt het laatste domein woordenschat in?

  Het aanleren van betekenissen van woorden, bepaalde uitdrukkingen en gezegden.
 • 1.2 Visies op taalonderwijs 25

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de Atomistische benadering?

  Deze benadering splitst lezen en stellen op in allerlei deelvaardigheden. Daarmee hoopt men de vaardigheden van lezen en stellen te verbeteren.
 • Je hebt 2 verschillende vormen van oefensituaties noem beide en leg uit wat ze betekenen.

  1. Geïsoleerde oefensituatie: Activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de taalvaardigheid.
  2. Functionele oefensituatie: Taal wordt als communicatiemiddel gebruikt. uitleggen hoe ze tot het oplossen van een bepaalde som zijn gekomen.
 • Hoe ziet de cyclus van geïsoleerd taalonderwijs naar geïntegreerd taalonderwijs eruit?

  Bestaat uit de volgende opbouw:

  1. Systematisch inoefenen van afzonderlijke vaardigheden: elke les 1 vaardigheid centraal stellen, en deze geïsoleerd oefenen tot een minimum niveau.
  2. Functionele toepassing: de geleerde vaardigheden toepassen tijdens thematische activiteiten.
  3. Reflectie op toegepaste vaardigheden: Bepalen met de leerlingen of de toegepaste vaardigheden voldoende worden beheerst. Zo niet begint de cyclus opnieuw. Ook kunnen er nieuwe vaardigheden hebben aangedaan tijdens het functionele toepassen, dan spreek je van een natuurlijke aanleiding op deze vaardigheid.
 • Hoe noem je een taalmethode die de lesstof heeft opgesplitst in verschillende domeinen?

  Een synthetische methode
 • Wat zijn de voor en nadelen van een synthetische methode?

  Voordelen:

  • Je kan de lesstof zorgvuldig opbouwen van makkelijk naar moeilijk.
  • je weet als docent precies wat de leerlingen al hebben gehad.

  Nadelen:

  • de leerstof is erg versnipperd
  • de lesstof speelt niet in op de belevingswereld van de leerlingen waardoor je als leerkracht zelf functionele situaties moet bedenken.
 • Wat is thematisch taal onderwijs? En wat is typerend aan deze manier van taalonderwijs?

  Uitgaan van bepaalde onderwerpen en daar verschillende taalactiviteiten aan koppelen, en proberen de om de verschillende taalvaardigheden wat meer op elkaar af te stemmen.

  Kenmerkend:

  • de domeinen zijn geïntegreerd
  • geen aandacht voor deelvaardigheden
  • er wordt gewerkt met functionele taalactiviteiten
  • gebruik makend van verschillende werkvormen
  • kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitwerking van een thema


Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart