Fiscale Aspecten - Pensioenvormen - Beschikbare premiestelsel

6 belangrijke vragen over Fiscale Aspecten - Pensioenvormen - Beschikbare premiestelsel

Een beschikbare premieregeling kan volgens de Wet Loonbelasting niet gericht zijn op meer pensioen dan;

 1. in 35 jaar 70% van het laatstverdiende pensioengevend loon. dit dient tevens evenredig in de tijd te worden opgebouwd.
 2. de collectief toepasbare staffels zoals deze gepubliceerd zijn door het ministerie van Financien
 3. 2,25% per dienstjaar
 4. 100% van de pensioengrondslag

1. in 35 jaar 70% van het laatstverdiende pensioengevend loon. dit dient tevens evenredig in de tijd te worden opgebouwd.

Een beschikbare premiestaffel die gebaseerd is op een lagere rekenrente dan 3% is niet objectief gerechtvaardigd en derhalve in strijd met gelijke behandeling op grond van leeftijd en bovendien fiscaal niet toegestaan

Juist

De eigen bijdrage in een beschikbare premieregeling kan een percentage van de premie zijn op grond van gelijke behandeling mannen en vrouwen.

Onjuist
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De fiscus heeft voor een pensioenregeling met een pensioenleeftijd eerder dan 65 jaar twee tabellen met opbouwpercentage gepubliceerd, één waarbij het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt en één met een opbouwpercentage voor het nabestaandenpensioen van 1,4%

Juist

In het besluit van 21 december 2009 (23 oktober 2007, staffelbesluit), zijn 4 staffels opgenomen bij een pensioenleeftijd van 65 jaar en gebaseerd op een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2,25% per dienstjaar. De 4e staffel kan niet in collectieve regelingen worden toegepast, aangezien voor alleenstaanden de risicopremie voor het nabestaandenpensioen bij vooroverlijden wordt omgezet in ouderdomspensioen. de overige staffels kunnen wel worden gehanteerd in collectieve regelingen.

Juist


Wat is kenmerkend voor brutostaffels bij beschikbarepremieregelingen?

A. Alle kosten en premies zijn in de staffel verwerkt.

B. De kostenopslag en premie PVI zijn forfaitair ingebouwd.

C. Er wordt GEEN rekening gehouden met kostenopslagen en premie PVI

Het juiste antwoord:
B. De kostenopslag en premie PVI zijn forfaitair ingebouwd.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo