Werknemer - Fusie

5 belangrijke vragen over Werknemer - Fusie

Bij een juridische fusie en een aandelen fusie blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd in stand. De werkgever verandert slechts van vorm en eigenaar.

Juist

Omdat bij een aandelenfusie de rechtspersoon dezelfde blijft, verandert de pensioenregeling in beginsel niet.

Juist

In tegenstelling tot een juridische fusie blijft bij een aandelenfusie de arbeidsovereenkomst ongewijzigd in stand

Onjuist
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Via een activa/passiva overdracht gaat onderneming A over in onderneming B. Bij onderneming B geldt een pensioenregeling voor al het personeel op basis van een salaris/diensttijdregeling. Onderneming A heeft GEEN pensioenregeling. 

Op grond van welke wet(ten) krijgen de overgekomen werknemers (van onderneming A) nu een pensioenaanbod?

A. Op grond van de Wet op de loonbelasting.

B. Op grond van de Pensioenwet.

C. Op grond van de Pensioenwet en het Burgerlijk Wetboek.

B. Op grond van de Pensioenwet.


KL BV heeft een pensioenvoorziening bij een pensioenverzekeraar. 
MNO BV kent een verplicht BPF. Er is sprake van een bedrijfsoverdracht: MNO BV neemt KL BV over. M.b.t. de pensioenregeling geldt in beginsel:

A. Contract bij pensioenverzekeraar niet voortzetten, BPF is van toepassing, tenzij werknemers KL BV niet onder BPF vallen

B. Te allen tijde keuzerecht MNO BV: of contract door laten lopen of keuze naar BPF
C. Geen keuzerecht MNO BV, pensioencontract voor werknemers KL BV dient te worden gerespecteerd
D. Keuzerecht geldt voor KL BV, voortzetting of opname in contract MNO BV

Het juiste antwoord:
A.Apple-tabwhite-space Contract bij pensioenverzekeraar niet voortzetten, BPF is van toepassing, tenzij werknemers KL BV niet onder BPF vallen

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo