Samenvatting: Plannen Van De Zorg | 9789001822774 | Anneke Ormel, et al

Samenvatting: Plannen Van De Zorg | 9789001822774 | Anneke Ormel, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van plannen van de zorg | 9789001822774 | Anneke Ormel, Ank van de Wiel

 • 1 wanneer wordt verpleegkundige zorg gegeven?

 • 1.1 opvattingen over zorg verlenen

  Dit is een preview. Er zijn 51 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • methodisch werken helpt bij verantwoording over je werk:

  • de gemaakte afspraken kunnen worden gemotiveerd
  • kan goed worden geëvalueerd, en dus kwaliteit van de zorg beter
  • omdat er bewuste keuzes worden gemaakt is de kans op fouten kleiner

  verantwoording kan worden afgelegd aan zorgverzekeraars en inspectie
 • doelen anamnese gesprek?

  ·Verzamelen van gegevens
  ·Kennismaking
  ·De eerste behoeften, wensen en gewoonten van de zorgvrager in kaart brengen
 • Uit welke drie aspecten een verpleegprobleem is opgebouwd 

  Het probleem, ook wel beperking genoemd. Dit heeft invloed op de fundamentele levensverrichtingen.
   
  De etiologie, ook wel oorzaak. Op basis van de oorzaak zal worden gekeken hoe het probleem zal worden aangepakt.
   
  Symptomen en signs. Dit zijn alle klachten en verschijnselen die bij het probleem kunnen optreden. Klachten zijn subjectief en verschijnselen subjectief.
 • Wat het verschil is tussen een medische en een verpleegkundige diagnose.

  Ze vullen elkaar aan. Dezelfde stappen worden gebruikt om te komen tot het stellen van een diagnose. Verpleegproblemen hebben betrekking op gevolgen van de medische diagnose voor het vermogen van de zorgvrager om voor zichzelf te zorgen
 • Wat veel voorkomende fouten zijn in het diagnostisch redeneren.

  ·Gegevensverzameling: Als je hier onvolledig in bent, bestaat het risico dat je aanwijzingen over het hoofd ziet.
  ·Objectie en juiste interpretatie: Het gevaar bij een onjuiste interpretatie is dat in planningsfase verkeerde verpleegkundige interventies worden bepaald.
  ·Diagnostische uitspraak: Wanneer deze onzeker is, moet je deze ook op die manier behandelen. Je zult verder onderzoek moeten doen om de uitspraak te toetsen.
  ·Groeperen van gegevens: Je kunt geneigd zijn om snel een verpleegprobleem te formuleren. Het is belangrijk om het proces van hypothesen te vormen, bevestigen en verwerpen te blijven volgen en toetsen.
 • wat een verpleegkundige interventie inhoudt

  Handelingen die een zorgvrager van zijn huidige toestand naar de beoogde toestand moeten helpen.  Gericht op het behalen van een afgesproken resultaat. Het doel van de verpleegkundige interventie is dat de zorgvrager zo snel mogelijk weer voor zichzelf kan zorgen. Het bepalen van een verpleegkundige interventie maakt deel uit van het verpleegkundig proces.
 • - wat de relatie is tussen het verpleegprobleem en verpleegkundige interventies.

  Voordat je kunt bepalen welke verpleegkundige interventies gewenst zijn, moet eerst een verpleegprobleem correct zijn vastgesteld én geformuleerd. Een hulpmiddel voor het formuleren van een verpleegprobleem of verpleegkundige diagnose is de PES-structuur, zoals beschreven in hoofdstuk 3. De interventies moeten zich vervolgens richten op oorzaken, klachten, en verschijnselen van het verpleegprobleem.
 • - wat criteria zijn om verpleegkundige interventies te kiezen.

   
  ·De geplande interventie moet veilig en passend zijn voor deze zorgvrager gezien zijn leeftijd, gezondheid en mogelijkheden.
  ·De geplande interventie moet uitgevoerd kunnen worden met de aanwezige hulpmiddelen.
  ·De geplande interventie moet samengaan met de wensen van de zorgvrager.
  ·De geplande interventie moet gebaseerd zijn op verpleegkundige kennis en ervaring.
  ·De geplande interventie moet passen in het beleid van zorgsetting.
   
 • - wat redenen zijn om met een verpleegplan te werken.

  ·De zorg kan worden afgestemd op de individuele behoeften van de zorgvrager.
  ·Er kunnen prioriteiten in de zorgverlening worden aangegeven.
  ·Zorgvrager en verpleegkundige hebben zicht op wat hen te doen staat.
  ·De zorg wordt gedetailleerd weergegeven.
  ·Er bestaat een continuïteit in de individuele zorg.
  ·Door schriftelijke verslaglegging is evaluatie van de zorgverlening mogelijk.
  ·Het verpleegplan is een informatiebron voor de zorgvrager, de verpleegkundige en andere hulpverleners.
  ·Het werk van de verpleegkundige wordt inzichtelijk gemaakt ten opzichte van andere disciplines.
 • - waaruit een verpleegplan bestaat en hoe het tot stand komt.

  ·Verpleegproblemen;
  ·Verpleegdoelen;
  ·Termijn waarbinnen de evaluatie van de doelen plaatsvindt;
  ·Overzicht van de interventies, de verpleegkundige acties;
  ·De naam van degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het verpleegplan;
  ·Acties van andere disciplines, zoals onderzoek, behandelingen;
  Momenten waarop overleg gevoerd wordt met de zorgvrager of diens naaste

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Plannen Van De Zorg