Samenvatting: Portaal Praktische Taaldidactiek Voor Het Basisonderwijs | 9789046905760 | Adri van den Brand, et al

Samenvatting: Portaal Praktische Taaldidactiek Voor Het Basisonderwijs | 9789046905760 | Adri van den Brand, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Portaal praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs | 9789046905760 | Adri van den Brand; Sylvia Bacchini; Rikky Dekkers; Dory Hofstede; Casper Markesteijn; Hans Meijer; Theodorus Johannes Maria Pullens

 • 1 Taalonderwijs

  Dit is een preview. Er zijn 40 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vaardigheden vallen onder mondelinge taalvaardigheid?

  Luistervaardigheid, spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid
 • Welke leestoetsen kunnen er afgenomen worden, om het technisch lezen niveau van een leerling te toetsen?

  AVI en DMT.
 • De visies, de inhoud en de doelen, de didactiek en het evalueren en omgaan met verschillen vormen samen?

  Het taalonderwijs
 • Hoe kan een leerkracht spreek- en luisteronderwijs integreren in de dagelijkse praktijk?

  • doelgericht aandacht besteden aan mondelinge taal
  • bewust taal als middel gebruiken
  • mondelinge taal betekenis en functioneel maken in een rijke , sprankelende taalomgeving
  • gerichte constructieve feedback geven in interactieve situaties
 • Welke taalgroeimiddelen kan een leerkracht inzetten om de mondelinge ontwikkeling van leerlingen te stimuleren?

  Taalaanbod
  Taalruimte
  Feedback
  Taalstimulering
 • Waar moet een leerkracht op letten waneer hij interactiemogelijkheden creëert om actief spreken en luisteren te stimuleren?

  Ruimte om te spreken (beurtruimte en onderwerpsruimte)
  gevarieerde en taalrijke onderwijssituaties creëren
  sociaal leren mogelijk maken (o.a beurten verdelen)
  Taalruimte creëren door werken in kleine kringen
 • Wat voor soort feedback kan een leerkracht geven?

  Taalontwikkelingsgerichte feedback: (gericht op het taalgebruik van een kind. (op de inhoud of op de vorm)
  Interactiefeedback:  feedback op de manier waarop leerlingen met elkaar in gesprek zijn door gesprekspatron te benoemen (bijv. beurtwisseling, de bijdrage)
 • Wat zijn sociale taalfuncties?

  Functies die gericht zijn om contact met anderen tot stand te brengen.
  1. zelfhandhaving. Ik wil limonade
  2. sturen van anderen. En toen was jij de politieagent
  3. zelfsturing. En nu zet ik er nog een blokje op
  4. structurering. Mag ik nu? 
 • Wat zijn de drie hoofdfuncties van het onderwijs?

  Kwalificatie  ( kennis en vaardigheden ontwikkelen om bijv een beroep uit te oefenen of brieven te versturen);
  socialisatie  (deel nemen aan het maatschappelijk leven) 
  subjectivering   (Je eigen specifieke plaats verwerven, de persoonsvormende functie)
 • Wat betekent de functie conceptualiseren en geef voorbeelden van deze functies?


  Taal wordt gebruikt om de werkelijkheid uit te drukken. Hiervoor gebruiken we cognitieve taalfuncties. Zoals
  • rapporteren (het benoemen of labelen van gebeurtenissen)
  • beschrijven
  • redeneren (beargumenteerde verbanden leggen)
  • projecteren (kinderen gebruiken taal om zich te verplaatsen in een ander persoon
  • reflecteren (eigen interne processen onder woorden brengen)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Portaal Praktische Taaldidactiek Voor Het Basisonderwijs