Samenvatting: Praktisch Belastingrecht 2014-2015 Theorieboek | 9789079564002

Samenvatting: Praktisch Belastingrecht 2014-2015 Theorieboek | 9789079564002 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Praktisch Belastingrecht 2014-2015 Theorieboek | 9789079564002

 • 2 AWR - Algemene wet inzake rijksbelastingen

  Dit is een preview. Er zijn 31 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de vereisten voor een bezwaarschrift?

  - ondertekening
  - naam en adres van de indiener
  - dagtekening
  - omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is aangetekend
  - gronden van het bezwaar.
 • Wat betekent het als het beroep ongegrond is? 

  Dit betekent dat de rechtbank of gerechtshof de uitspraak op bezwaar handhaaft. De belastingplichtige krijgt dus ongelijk. 
 • Hoe wordt de hoogte van het percentage bepaald van de te betalen belastingrente? 

  Er wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. 
  Het belastingpercentage bedraagt echter minimaal 4% en voor de vennootschapsbelasting minimaal 8%. 

  Let op: de belastingrente wordt bij een voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat rechtsmiddelen als bezwaar en beroep mogelijk zijn. 
 • 3.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Privaatrechtelijke dienstverlening artikel 7:610 BW

  De overeenkomst waarbij de ene partij , de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

  arbeidsovereenkomst bevat 3 essentiële voorwaarden:
  • gezagsverhouding ( sprake van zgn. ondergeschiktheid)
  • persoonlijke arbeid ( wn mag zich niet zonder toestemming werkgever laten vervangen)
  • loon  (geld/verstrekkingen/aanspraken)
 • 3.2.4 Fictieve dienstbetrekking

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Fictieve dienstbetrekking art 3 en 4 Wet LB

  Niet alle noodzakelijke elementen van dienstbetrekking zijn aanwezig. Maar dat de Wet LB  deze arbeidsverhouding toch onder de heffing van loonbelasting brengt

  Essentieel is dat het begrip gezagsverhouding ontbreekt.

  • aanneming werk
  •   stagiairs
  • meewerkende kinderen vd ondernemer 15 jaar of ouder
  • aanmerkelijk belanghouder
  • gelijkgesteldenregeling ( in maatschappelijk opzicht gelijkgesteld kan worden aan een werknemer)
 • Gelijkgestelden  regeling artikel 4 letter e Wet LB

  Van toepassing op degen die:

  •   de arbeid persoonlijk verricht
  • doorgaans met deze arbeid ten minste 40% vh wettelijk brutominimumloon per week verdiend
  • arbeidsverhouding is aangegaan voor onbepaalde tijd of ten minste een maand
  • niet in een echte of fictieve dienstbetrekking werkzaam is
 • Opteren voor loonbelasting (opting-in)

  Als arbeidsverhouding voor de LB niet als fictieve dienstbetrekking wordt aangemerkt, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer ervoor kiezen om toch de arbeidsverhouding aan te merken als een fictieve dienstbetrekking. 
  opdrachtnemer wordt pseudo-werknemer. Voordelen dat hij gebruik kan maken van de in de Wet LB opgenomen faciliteiten zoals vrijgestelde loonbestanddelen.

  Opteren voor LB kan slecht onder de volgende voorwaarden:

  • de beoogde werknemer is geen ondernemer
  • degene die de werkzaamheden verricht moet voor het moment waarop de eerste loonbetaling plaatsvindt via een gezamenlijke verklaring van hemzelf en de beoogde inhoudingsplichtige melden da de arbeidsverhouding als een dienstbetrekking moet worden beschouwd.      
 • 3.2.6 Dienstverlening aan huis

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wzkhdn in praktijkruimte vrije beroepsbeoefnaars

  Waar max 40% vd werkzaamheden wordt verricht in deze praktijkruimte worden de wrkzhdn geacht uitsluitend in de huishoudingvan de opdrachtgever te zijn verricht
 • 3.2.7 Tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking

 • Tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking

  Tegenwoordige--> directe tegenprestatie voor de in een bepaald tijdvak verrichte arbeid. ; rekening houden met arbeidskorting.

  Vroegere --> ontbreekt tegenprestatie; geen arbeidskorting toegepast.(pensioen)
 • 3.4.9 Auto van de zaak

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.4.9
  Laat hier meer flashcards zien

 • Minder dan 500 km gereden op jaarbasis?

  • Sluitende km-administratie
  • afspraak belastingdienst (werkgever verbiedt werknemer privé met de auto te rijden en werkgever houdt hier zicht op)
  • met ander bewijs volgens de vrije bewijsleer

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart