Samenvatting: Praktisch Europees Recht | 9789001846107

Samenvatting: Praktisch Europees Recht | 9789001846107 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Praktisch Europees Recht | 9789001846107

 • 1 Europese Unie

  Dit is een preview. Er zijn 71 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Als staten een afspraak met elkaar maken, geldt het recht van de plek waar de regeringsleiders met elkaar vergaderen. Waar of niet waar?

  Niet waar; het internationaal recht geldt.
 • Welke internationaalrechtelijke aspecten zijn betrokken bij de Europese Unie?

  **
 • Waarom kan een NGO nooit een supranationale organisatie zijn?


  Een supranationale organisatie is een organisatie waarbij de lidstaten een gedeelte van hun soevereiniteit hebben overgedragen. Staten kunnen geen lid zijn van een ngo (opgericht door een verdrag tussen staten, maar staan daar los van), dus kan er ook nooit sprake zijn van soevereiniteits- overdracht.
 • Wat wordt er bedoeld met een intergouvernementele organisatie?

  Wanneer lidstaten geen soevereiniteit afstaan aan een organisatie, wordt de organisatie een intergouvernementele organisatie genoemd.
 • Als lidstaten geen soevereiniteit wilt afstaan hoe wordt de organisatie dan genoemd?

  intergouvernementele organisatie bv de internationale telecommunicatie- unie.
 • Wat is een non-gouvernementele organisatie?

  Een organisatie die onafhankelijk is van de lidstaten en een ideële doelstelling heeft.
 • Als een lidstaat wel besluit om staat soevereiniteit af te staan hoe wordt deze organisatie genoemd?

  supranationale organisatie bijv. EGKS. Supranationale organisaties staan boven de lidstaten terwijl een intergouvernementele organisatie een samenwerking is tussen lidstaten.
 • Waarom zou een staat beslissen om (een gedeelte van) de beslissingsbevoegdheid over te dragen aan bijvoorbeeld een internationale organisatie?

  Omdat dit in het belang kan zijn van het land en bij kan dragen aan het welzijn van inwoners.
 • In welk jaar en onder welke naam is de EU opgericht?

  1952 Europese Gemeenschap van Kolen & Staal (EGKS)
 • Wat betekent een Non-gouvernementele organisaties (ngo)

  dit is groep personen die onafhankelijk van staten een internationale organisatie oprichten en die hebben vaak ideële doelstellingen. bijvoorbeeld green peace, rode kruid, Amnesty, WNF

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart