Het coachingstraject - Stappen in het coachingstraject - Stap 5. Uitvoeren van het plan

4 belangrijke vragen over Het coachingstraject - Stappen in het coachingstraject - Stap 5. Uitvoeren van het plan

Wat staat centraal in deze stap?

* leren (tijdens de sessie en daarbuiten)
* reflecteren op de nieuwe ervaringen

Wat is de inhoud van de sessies?

* huiswerkopdrachten uitvoeren:
- irrationele gedachten in kaart brengen
- een gesprek voeren met iemand
- oefenen met een ontspanningsoefening
De succeservaringen nemen toe, de teleurstellingen worden minder.

Wat is de taak van de coach in de fase van het uitvoeren van het plan?

1. De coachee uitdagen
2. De coachee stimuleren om te experimenteren met nieuw gedrag.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het belang van tussenevaluaties?

* Nagaan wat de vorderingen zijn ten aanzien van het doel dat is gesteld. (denk aan schaalvragen)
* Als naar voren komt dat de ingezette methoden niet de juiste zijn kan stap vier (opstellen van een plan) worden aangepast of aangescherpt.
* Extra coachingssessies
* Altijd even vragen naar bevindingen van coachee:
- bedoeld om stoom af te blazen
- coachee voelt zich serieus genomen
- aanwijzingen of de werkwijze aansluit bij de leerbehoeften, intellectueel niveau of voorkeur van de coachee

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo