Het coachingstraject - Stappen in het coachingstraject

4 belangrijke vragen over Het coachingstraject - Stappen in het coachingstraject

Welke zes stappen kennen we in het coachingstraject?

1. de oriëntatie
2. de diagnose
(bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid) -> coachees krijgen nieuwe inzichten en worden uitgedaagd hun gedrag onder de loep te nemen.
3. het stellen van doelen
4. het opstellen van een plan
Experimenten met en leren van nieuw gedrag centraal:    
5. het uitvoeren van het plan
6. evaluatie en afscheid 

Wat houdt de leercirkel van Kolb in?

De coachee kan door vier stappen te doorlopen op een optimale manier iets leren. Hierbij vraagt iedere stap om inzet van een andere techniek, methode of opdracht.
* concreet ervaren (ervaringen opdoen in de praktijk) -> ervaringen delen met anderen
* reflectief waarnemen (reflecteren op (eerder vertoond) gedrag en de situatie waarin hij dit liet zien) -> nadenken over bovenstaande ervaringen
* abstract theoretiseren (een theorie vormen over situaties en/of gedrag en er inzicht in krijgen) -> kennisoverdracht en uitleg van een stukje theorie
* actief experimenteren (aan de slag gaan met nieuw gedrag: experimenteren) -> rollenspel

Waarvoor is variatie in leermethoden, -technieken en -opdrachten belangrijk?

Voor het optimaal kunnen leren door de coachee en dat hij zo snel mogelijk onbewust bekwaam wordt.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kan het einde van het coachingstraject vormgegeven worden?

* persoonlijk gesprek
* duidelijk afscheid
* iets persoonlijks van coach voor coachee (kaart bijv. ter ondersteuning voor de toekomst)
* evaluatieformulier meegeven of via de mail sturen
* op de hoogte brengen van de opdrachtgever (als dit het geval was) in de vorm van een kort verslag door de coach (na overleg met de coachee)

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo