Samenvatting: Profiel Van De Nederlandse Overheid | 9789046907313 | Patricia Wiebinga

Samenvatting: Profiel Van De Nederlandse Overheid | 9789046907313 | Patricia Wiebinga Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Profiel van de Nederlandse overheid | 9789046907313 | Patricia Wiebinga

 • 1 Introductie

 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is bestuurskunde/beleidskunde?

  Bestuurskunde/beleidskunde is de discipline die betrokken is bij de voorbereiding, bepaling, uitvoering en evaluatie van overheidsbeleid.
 • Wie profiteren er van bestuurskunde?

  Zowel de overheid zelf als andere partijen profiteren van bestuurskunde. Het helpt de overheid om effectiever te werken en anderen om doelgerichter met de overheid om te gaan.
 • 2 Enkele begrippen

  Dit is een preview. Er zijn 71 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom vindt Montesquieu het belangrijk dat deze machten gescheiden worden?

  Deze machten moeten elkaar in balans houden en controleren. Op die manier kan voorkomen worden dat meerdere machten in één hand komen waardoor machtsmisbruik ontstaat, en een dictatuur of tirannie kan ontstaan 
 • Kun je nu in Nederland deze drie machten ook aantreffen? ( Trias Politica)

  Ja: wetgever (Staten-Generaal), uitvoerende macht (regering) en rechterlijke macht (rechtsprekende colleges). Deze machten zijn alleen niet honderd procent gescheiden. Zo geven de rechtsprekende colleges met hun uitspraken soms ook invulling aan wetgeving en lijken ze daarmee enigszins als medewetgever op te treden 
 • Waarom is 1848 een belangrijk jaartal voor de Nederlandse geschiedenis?

  Het is het jaar waarin een nieuwe Grondwet van kracht werd, opgesteld door Thorbecke. Deze Grondwet legt de basis van de huidige parlementaire democratie
 • Wat veranderde er als gevolg van de grondwetswijziging van 1848?

  - Invoering van ministeriële verantwoordelijkheid
  - Rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden
  - Indirecte verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer
  - Mogelijkheid om de Kamers te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven
  - Invoering van het recht van amendement van de Tweede Kamer
  - Invoering van het recht van enquête van de Tweede Kamer
  - Jaarlijkse vaststelling van de begroting
  - Anders procedure voor grondwetsherziening
 • Noem drie belangrijke historische stromingen in de Nederlandse politiek en omschrijf deze kort

  Liberalisme: vrijheidsbeginsel staat centraal, weinig bemoeienis van de overheid.


  Christendemocratie: christelijke beginselen staan centraal, ten aanzien van overheidsbemoeienis zitten christendemocraten tussen het liberalisme en het socialisme in.


  ■ Socialisme: gelijkheidsbeginsel staat centraal, veel overheidsbemoeienis 
 • Wat was de rol van de Nederlandse overheid in de negentiende eeuw?

  Garanderen van veiligheid en handhaven van de rechtsorde (nachtwakersstaat)
 • Welke maatschappelijke problemen werden aangepakt door de overheid in de begin 20e eeuw?

  Armoede, arbeidsomstandigheden en huisvesting
 • Wat waren belangrijke wetten in de begin 20e eeuw die door de overheid werden ingevoerd?

  Kinderwetje van Van Houten (1874) en de Ongevallenwet (1901)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart