Samenvatting: Projectmanagement Op Basis Van Icb Versie 4 –3De Geheel Herziene Druk Ipma D... | 9789401800648 | Bert Hedeman, et al

Samenvatting: Projectmanagement Op Basis Van Icb Versie 4 –3De Geheel Herziene Druk Ipma D... | 9789401800648 | Bert Hedeman, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Projectmanagement op basis van ICB versie 4 –3de geheel herziene druk IPMA D, IPMA C, IPMA B en IPMA PMO | 9789401800648 | Bert Hedeman; Roel Riepma

 • 3 Projectoriëntatie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3
  Laat hier meer flashcards zien

 • 3.1 Projectoriëntatie (C21)

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke voorwaarden zijn noodzakelijk voor een project?

  - Besluit tot een projectaanpak
  - Van te voren gedefinieerd resultaat
  - Wilsovereenstemming 
  - Tijdelijk (begin en eind)
  - Een projectorganisatie is nodig
  - Afbakening ==> scope
 • Welke werkvormen zijn te onderscheiden, en licht deze toe?

  Improvisatie ==> Creatief, hoog flexibel, onzeker resultaat
  Planmatig werken ==> Resultaat redelijk duidelijk, Consequenties van onzekerheid is inzichtelijk te maken.
  Routinematige ==> Vaste procedures en instructies, werkgericht, voorspelbaar resultaat
 • Welke drie stappen zijn te onderkennen bij projecten?

  - Faseren (projectvoorbereidingsfase, projectdefinitiefase, projectuitvoeringsfase, projectafsluiting)
  - Beheersen (GOKIT+R/K)
  - Beslissen
 • 3.2 Projectmanagementstandaarden (C26)

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Benoem de 5 PM Processen in de ISO21500

  - Initiatie
  - Planning
  - Uitvoering
  - Beheersing
  - Afsluiting
 • Welke 7 principes kent Prince 2?

  - Voortdurende zakelijke rechtvaardiging.
  - Leren van ervaringen.
  - Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.
  - Managen per fase   
  - Managen 'by exception'
  - Productgerichte aanpak
  - Op'maat maken voor de projectomgeving
 • 4 Projectvoorbereiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4
  Laat hier meer flashcards zien

 • 4.01 Projectvoorbereidingsfase (V101)

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.01
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kenmerkt de aanloop van een project?

  Onzekerheden, onvoldoende en tegenstrijdige informatie, onrealistische verwachtingen
 • Wat is een projectmandaat en wat is de projectaanvraag?

  Projectmandaat = De autorisatie van het bedrijfs- of programmamanagement aan de opdrachtgever het project te initieren.
  Projectaanvraag = het verzoek van OG aan de PM om de projectvoorbereidingsfase op te starten.
 • Wat is het doel van de projectopdracht en wat staat hierin?

  De projectopdracht is een verdere aanscherping van het projectmandaat (context, afbakening, randvoorwaarden, acceptatiecriteria).
  DE projectopdracht omvat:
  - de projectdefinitie (I)
  - de zakelijke rechtvaardiging (G)
  - de kwaliteitsverwachtingen (K)
  - de acceptatiecriteria (K)
  - de projectorganisatie (O)
  - de projectaanpak (I)
  - de belangrijkste projectrisico's (R)
  - de belangrijkste projectmijlpalen  (T)
 • 4.02 Belanghebbenden (V12)

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.02
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 4 stappen worden genomen bij een stakeholder analyse en licht deze toe.

  1. Identificeren en classificeren belanghebbenden
  2. Onderkennen onderlinge relaties (omgevingskaart)
  3. Analyseren belang en invloed
       Invloedmatrix P46
  4. Vaststellen verhouding tot het project    
                           Weinig vertrouwen in relatie     Veel vertrouwen in relatie
  Veel                          Coalitiepartner                           Bondgenoot
  Gemiddeld               Opportunist                                Twijfelaar
  Weinig                        Vijand                                          Opponent 

  Omhoog is mate van overeenstemming over de inhoud.
 • Hoe belanghebbenden bij het project te betrekken.

  O.b.v. belang-invloed matrix
  Weinig belang, Weinig invloed ==>  informeren via algemene kanalen.
  Veel belang, Weinig invloed ==> vasthouden interesse, informeren op interessegebied
  Veel belang, Veel invloed ==> Actief betrekken, dit zijn sleutelfiguren in het project.
  Weinig belang, Veel invloed ==> Actief raadplegen op interessegebied.

  O.b.v. relatiekaart
  Coalitiepartner: concrete afspraken maken.
  Bondgenoot: Koesteren relatie
  Opportunist: Exploreren van de mogelijke baten en helder communiceren.
  Twijfelaar: Beter informeren en bij het project betrekken.
  Vijand: Duidelijk zijn over de te realiseren doelen, baten en gekozen aanpak.
  Opponent: Duidelijk zijn over de belangen, onderhandelen over belangen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart