Samenvatting: Psychiatrie Hbo Niveau 5 | 9789031352111 | , et al

Samenvatting: Psychiatrie Hbo Niveau 5 | 9789031352111 | , et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychiatrie Hbo Niveau 5 | 9789031352111 | Drs, IJ.D. Jüngen, Drs. J.A.M. Kerstens

 • 0 Inleiding

 • 0.1 Recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe zag de geestelijke gezondheidszorg eruit voor 1800?

  Tot die tijd was er vaak sprake van opsluiting, mishandeling en bewaking. Men zag de psychiatrische patiënten niet als een ziekte, maar als een bedreiging voor de samenleving.
 • Wat is een 'morele behandeling' en wie was daar de grondlegger van?

  Pinel uit Frankrijk was de grondlegger van de 'morele behandeling', dat wil zeggen een behandeling waarin de relatie met de patiënt (menselijke bejegening) en een bepaalde omgeving (ontspannen en respectvol) belangrijke elementen waren voor het bevorderen van zijn geestelijke gezondheid. 
 • Hoe ontwikkelde de kijk op de psychiatrie na de komst van de 'Actievere Therapie' in 1925?

  Door de komst van de Actievere Therapie van Hermann Simon (Duitser), veranderde de houding tegenover patiënten van het bestrijden van de ziektesymptomen naar het aanspreken van zijn gezonde krachten.
 • Ook Freud was een belangrijke in de ontwikkeling. Wat ontdekte hij?

  Hij ontdekte dat veel psychiatrische symptomen voortkwamen uit onverwerkte conflicten. Door gesprekstherapie konden patiënten zelf aan die onverwerkte conflicten werken.
 • Waar stond de beweging Antipsychiatrie voor?

  Zij hadden felle kritiek (in de jaren 70) op de in de jaren 50 ontstane gebruik van medicijnen. Ze vonden namelijk dat niet de cliënt ziek was, maar de samenleving.
 • Hoe veranderde de zorg onder invloed van de antipsychiatrie?

  De zorg verbeterde: geen inrichtingen meer, geen verblijfsafdelingen in de duinen, maar kleine krisischcentra en beschermde woonvormen in de stad met ambulante wijkteams.
 • Wat is het doel van ketelzorg?

  De ketenzorg moet een adequaat antwoord geven op de hulpvraag van de patiënt door samenwerking en samenhang tussen de geestelijke gezondheidszorg en de somatische zorg, de maatschappelijke zorg en de gemeentelijke voorzieningen. 
 • Wat wordt beoogd met vermaatschappelijking?

  Hiermee wordt beoogd de min of meer zelfstandige leefsituatie van de patiënt te behouden of te herstellen en de maatschappelijke participatie door mensen met beperkingen te vergroten. 
 • 0.2 Doelen van de GGZ

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar moet volgens GGZ Nederland de geestelijke gezondheidszorg op gericht zijn? (4)

  - het  voorkomen van psychische aandoeningen
  - het behandelen en genezen van psychische aandoeningen
  - het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening aan de samenleving
  - het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.
 • In welke acht circuits zijn de GGZ-voorzieningen te onderverdelen?

  - Eerstelijns GGZ
  - GGZ-preventie
  - GGZ voor kinderen en jeugdigen
  - GGZ voor volwassenen
  - GGZ voor ouderen
  - Forensische psychiatrie
  - Verslavingszorg
  - Openbare GGZ

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Psychiatrie Hbo Niveau 5