Samenvatting: Psychologie | 9789085060451 | Ard Heuvelman, et al

Samenvatting: Psychologie | 9789085060451 | Ard Heuvelman, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychologie | 9789085060451 | Ard Heuvelman, Jan Gutteling en Stans Drossaert.

 • 1 kenschets van de psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Mensen zijn beesten die in bedwang gehouden moeten worden?

  Freud
 • Mensen zijn fundamenteel nieuwsgierig en ze hebben de behoefte zichzelf te ontwikkelen

  Maslow
 • Mensen zijn een hogere diersoort met aangeleerd gedrag

  Skinner
 • 1.1 De wetenschappelijke aard van de psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 31 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekent het begrip 'theorie'?

  een samenhangend geheel van uitspraken over een fenomeen om dit fenomeen te beschrijven en te verklaren, te voorspellen en evt. te beïnvloeden
 • Wat is er de laatste jaren aan de hand op het gebied van psychologie?

  Er vindt een verschuiving plaats in de meer toegepaste richting: men streeft ernaar om inzichten vanuit de psychologische wetenschapsbeoefening toe te passen of te gebruiken ter oplossing van maatschappelijke vraagstukken. 
 • Waar wordt aan gedacht bij de studie naar menselijk gedrag en mentale processen?

  Datgene wat vertoond wordt en observeerbaar is in en bepaalde sociale omgeving en in bepaalde context. 
 • Psychologen rekenen naast huilen, lachen, vrijen en schaken ook tot hun vakgebied..

  Leren, denken, geheugen, waarneming, gevoelens en emoties. 
 • Wat betekent het begrip observeren?

  een manier om gegevens te verzamelen, kijken hoe mensen zich in een bepaalde situatie gedragen. 

 • Functies als leren en denken moeten wel aangetoond kunnen worden, zichtbaar gemaakt worden. Hoe maakt men deze functies zichtbaar?

  Op verschillende manieren, bv. door het individu erover et laten vertellen of een vragenlijst te laten invullen, hardop te laten denken, te laten beschrijven wat hij ziet/hoort/proeft/ruikt of met behulp van een geavanceerd technisch instrumentarium. 
 • Wat betekent het begrip case studie?

  een andere manier om gegevens te verzamelen, een diepgaande analyse van een bepaald fenomeen met gebruikmaking van diverse typen informatie. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart