Samenvatting: Psychology Of Learning For Instruction | 9780205375196 | Marcy P Driscoll

Samenvatting: Psychology Of Learning For Instruction | 9780205375196 | Marcy P Driscoll Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Psychology of learning for instruction | 9780205375196 | Marcy P. Driscoll.

 • 1 Introductie leertheorieen en instructies

  Dit is een preview. Er zijn 122 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Leg uit hoe kennis wordt gezien door het objectivisme?

  1. De werkelijkheid/ kennis is objectief waarneembaar; deze wordt buiten de mens geleerd (en is dus waarneembaar). Kennis is uniek en wordt gezien in delen.
 • Licht de epistemologische traditie pragmatisme toe.

  De werkelijkheid wordt geïnterpreteerd via ervaringen en redeneringen en vervolgens vormgegeven in onderhandeling met anderen. Soms gezien als middenweg tussen objectivisme en Interpretivisme, maar kan ook op zich staand gezien worden. Pragmatisten zien absolute kennis als waardevol, maar een waarschijnlijk onbereikbaar doel. Ze gaan uit van wat werkt hoeft niet de werkelijkheid te zijn, maar het zou mogelijk zijn. THeorieen zijn meer werkhypothesen en worden aangehouden zolang het bewijs dit ondersteunt.

 • wat zijn de samenhangende links met de leertheorie

  result/resultaten: veranderingen in uitvoering verklaard door theorie
  means/middelen: veronderstelde structuren/methodes met als gevolg resultaat en processen verantwoordelijk voor leren
  inputs/inbreng: eigen ervaringen/aanleiding dat leren op gang brengt
 • Wat is de kernvraag bij de epistemologie?

  Of kennis iets absoluuts is dat bestaat buiten het individu die er kennis van neemt, of dat kennis eerder iets is dat op basis van individuele ervaringen wordt opgebouwd, geconstrueerd.
 • Hoe verklaart het objectivisme hoe kennis wordt geleerd?

  1. Door genelalisatie. Dat wil zeggen een algemen conclusie gebaseerd op veel observaties.
  2. Door wetten; kennis wordt geleerd door voorspelbare zekerheden
  3. Kennis is absoluut (overeenkomsten). Als deze relatief is ga je verschillen vergelijken.
 • Licht de epistemologische traditie interpretivisme toe. 

  De werkelijkheid wordt door iedereen op een andere manier geconstrueerd in hun eigen redeneringen. Of kennis waar is op een absolute manier is niet erg belangrijk, want kennis hangt af van iemands frame of reference, interpretaties.

 • Noem de first principles of instruction van Merril (2002)

  Het probleem: leren wordt bevorderd als lerenden bezig zijn met het oplossen van echte problemen.
  Het activeringsprincipe: het leren wordt bevorderd als voorkennis geactiveerd wordt op nieuwe informatie aan te koppelen.
  Het demonstratieprincipe: het leren wordt bevorderd als lerenden een voorbeeld of demonstratie zien. Dat voorbeeld moet overeenstemmen met het type inhoud dat geleerd wordt.
  Het integratieprincipe: het leren wordt bevorderd als lerenden hun nieuwe kennis integreren in het dagelijkse leven, door over de stof te discussieren, te reflecteren of hun standpunten te verdedigen of vaardigheden te demonstreren.
 • wat houdt epistemological traditions in

  tradities vanuit de filosofische leer die zich bezig houdt met de aard en oorsprong van kennis
 • Welke wetenschappelijke stromingen zijn er in de geschiedenis van leren?

  Epistologische tradities:

  Objectivisme --> realiteit is extern en afhankelijk van de lerende en wordt geleerd door zintuigelijke ervaringen

  Pragmatisme --> realiteit bestaat, maar is niet direct bekend; kennis komt door tekenen en is altijd tijdelijk

  Interpretivisme --> realiteit en kennis worden geconstrueerd door de kenner door rationele gedachten

   

  Experimentele benaderingen:

  Ebbinghaus --> principe van associatie

  Thorndike --> Wet van effect

  Pavlov --> Klassiek conditioneren

  Gestalt theorie --> inzichtelijk leren

 • Uit welke drie basiscomponenten bestaat een leertheorie?

  1. resultaten :   welke veranderingen in de prestaties (potentieel) worden door de theorie verklaard?
  2. middelen:  welke processen/structuren veroorzaken deze veranderingen?
  3. inputs:  welke verschijnselen en factoren brengen dit proces teweeg?  Wat zijn de hulpmiddelen (bronnen) en ervaringen die de basis voor het leren vormen?

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart