De herschikking van de EOR-Richtlijn, TRA 2009, 43, Prof. mr. L.G. Verburg

4 belangrijke vragen over De herschikking van de EOR-Richtlijn, TRA 2009, 43, Prof. mr. L.G. Verburg

Wijkt artikel 31 WOR (informatievoorziening OR in NL) af van artikel 4 lid 4 EOR-Richtlijn?

Ja, artikel 4 lid 4 EOR-Richtlijn concentreert zich namelijk op de plicht tot het verschaffen van de nodige informatie en beperkt zich daarbij tot het concern binnen de EU. Artikel 31 WOR ziet op de wereldwijde groepsstructuur.

Welke soorten vergaderingen zijn er bij de EOR?

De reguliere vergaderingen en bijzondere vergaderingen.

Waartoe is de bevoegdheid van de EOR beperkt?

Artikel 1 lid 4 EOR-Richtlijn, de bevoegdheid van de EOR is beperkt tot informatieverstrekking en raadpleging over vraagstukken die van belang zijn voor de hele onderneming met een communautaire dimensie of het hele concern met een communale dimensie of voor ten minste twee vestigingen of ondernemingen van het concern in verschillende lidstaten
In de praktijk wordt deze bepaling over de beperking van de bevoegdheid van de EOR vrijwel altijd letterlijk overgenomen en dus krijgt een EOR bij een artikel 6-overeenkomst vaak geen uitgebreidere bevoegdheden.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Heeft de EOR een nadelig effect op de positie van lokale medezeggenschapspartijen?

Verburg is van mening dat de EOR geen nadelig effect zal hebben op de positie van de lokale medezeggenschapsorganen, ook de herschikkingsrichtlijn geeft geen enkele aanleiding om je hierover zorgen te maken.

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo