Samenvatting: Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht | 9789013052992 | F M Noordam, et al

Samenvatting: Hoofdzaken Socialezekerheidsrecht | 9789013052992 | F M Noordam, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoofdzaken socialezekerheidsrecht | 9789013052992 | F.M. Noordam, G.J. Vonk.

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen horizontale en verticale solidariteit

  Horizontaal: risico's van iedereen worden eerlijk verdeeld, verticaal betekent dat de rijken de armen moeten steunen.

 • Welke 3 rechten omvat het recht op bestaanszekerheid?

  1. recht op gezondheidszorg
  2. recht op bijstand
  3. recht op sociale zekerheid
  zie art. 20 GW
 • Welk artikel in de grondwet verwijst naar de sociale zekerheid?

  Art 20 tweede lid
 • 1.1 Sociale zekerheid: een veelzijdig begrip

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe heeft de sociale zekerheid zich in het verleden weten te ontwikkelen?

  In de tweede helft van de 19e eeuw als bescherming van de werkende klasse in Europa, het ontwikkelen van wetgeving in Amerika in 1935, naar een verdere ontwikkeling na de tweede Wereldoorlog
 • Wat is het doel van uitkeringen?

  Het doel van bepaalde uitkeringen is het compenseren van inkomensverlies. Het doel van andere uitkeringen is het wegnemen van belemmeringen die de burger ondervindt op zijn weg om weer zelfstandig in zijn bestaan te voorzien.
 • Hoe omschrijft Van Dale het begrip sociale zekerheid?

  'een toestand waarbij voor allen de bezorgdheid voor gebrek wordt uitgesloten"
 • Welke methodes van inkomensbescherming zijn er?

  - Het verzekeringsprincipe: Mensen verzekeren zich tegen betaling van een premie tegen een onzekere gebeurtenis. Als deze gebeurtenis zich voor doet, krijgen zij geld uitgekeerd. Bij sociale verzekeringen is de verzekering verplicht gesteld. - Sociale voorzieningen: Hier hoeft geen premie o.i.d. voor betaald te worden, de uitkering wordt verstrekt op het moment dat iemand aan de wettelijke voorwaarden voldoet.
 • Sociale zekerheid is gebaseerd op bestaanszekerheid. Welke verschillende vormen bestaan er?

  Verzekeringsprincipe, sociale voorzieningen. spaarvormen. Daarnaast zijn er zowel publieke als private regelingen
 • Hoe is de sociale zekerheid tot stand gekomen?

  De wortels van de sociale zekerheid liggen in de bescherming van de werkende klasse (eind 19e eeuw). Er kwamen regelingen tot stand die de loonarbeiders moesten beschermen tegen de risico's van de arbeid. De stelsels van armenzorg werdeb gevormd of uitgebouwd. Uit het geheel van deze regelingen is het huidige stelsel van sociale zekerheid voortgekomen.
 • Kun je spreken over dé sociale zekerheid? Waarom wel,niet?

  Je kunt niet spreken van dé sociale zekerheid want er veel begrippen en er bestaat geen hoger gezag wat oordeelt over de juistheid van definities

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart