Samenvatting: Reader Oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen - Duizelingwekkend: ...

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Reader Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen - Duizelingwekkend: Europese cultuur rond 1900

 • 1 Wat is cultuurwetenschappen (tekst 1)

  Dit is een preview. Er zijn 59 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Omschrijf in het kort wat cultuurwetenschappen is

  Jonge wetenschap gestoeld op cultuur- en kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie en deze interdisciplinair uitoefenen( elementen van perspectieven van andere vakgebieden om eigen vakgebied te benaderen en nieuwe inzichten te verkrijgen).
 • Welke vergelijking maakte Cicero?

  Zoals boer land vruchtbaar maakt, zo mens scholen. 
  Natuur versus cultuur
 • In Nederland verwijst de term cultuurwetenschappen naar een specifieke aanpak die in de jaren zestig van de vorige eeuw in Groot-Brittannië ontstond. Waaruit bestaat deze aanpak?

  Britse onderzoekers wilden een alternatief voor het traditionele onderzoek in de geesteswetenschappen. Ze gebruikten daarvoor de term cultural studies (nl: culturele studies/cultuurwetenschappen), dat als uitgangspunt had om alle cultuuruitingen serieus te nemen (hoge en lage cultuur). In het traditionele onderzoek was alleen aandacht voor de hoge cultuur.
 • Wat is de insteek / benadering van de OU vwb CW?

  Breed cultuur begrip
  Interdisciplinair
  Geen waardeoordeel over het bestudeerde onderwerp
 • Wat is het verschil in werkwijze tussen cultuur- en natuurwetenschappen?

  Natuurwetenschappen: algemene wetten formuleren
  Cultuurwetenschappen: werkelijkheid bestuderen vanuit het perspectief van het bijzondere
 • Waarom wordt de term cultuurwetenschappen sinds de jaren zestig van de 20e eeuw gezien als een overkoepelende term?

  Dit is ontstaan toen Britse onderzoekers in die periode een alternatief wilden hebben voor traditioneel onderzoek in de geesteswetenschappen. 
  Het uitgangspunt was om alle cultuuruitingen serieus te nemen,  zowel hoge als lage cultuur en daar uiteenlopend onderzoek naar te doen. Terwijl in het traditionele onderzoek alleen ruimte was voor hoge cultuur.
 • De OU hanteert een breed cultuurbegrip. Wat bedoelt men daarmee?

  Cultuur wordt beschouwt als een vanzelfsprekend uitvloeisel van het menselijk leven, dat alles omvat wat door mensen gedaan en gedacht is.
 • Hoe zou je de CW@ OU kunnen samenvatten?

  -Relatief jonge discipline voortkomend uit 4 disciplines Cultuurgesch, Kunstgesch, Filosofie en Letterkunde (onstaan)
  - Door breed cultuur begrip; veel onderzoeksonderwerpen en perspectieven, dit leidt tot verbreding, verdieping en integratie (onderwerpen)
  - Meer verklarend dan beschrijvend: plaatsen in brede context, verklarend(interpreterend), bestudering van onderlinge verbanden
 • Wat is het verschil tussen interdisciplinair en multidisciplinair en is cultuurwetenschappen een interdisciplinaire studie of een multidisciplinaire studie?

  Interdisciplinair betekent gebruikmakend van elementen van perspectieven van andere vakgebieden om het eigen vakgebied te benaderen en zo nieuwe inzichten te ontwikkelen.
  Multidisciplinair betekent het combineren van perspectieven, maar vooral vasthoudend aan het eigen vakgebied.

  Algemene cultuurwetenschappen aan de OU is tegenwoordig een interdisciplinaire studie, maar is doorontwikkeld vanuit de oorspronkelijk multidisciplinaire studie.
 • Doel van de CW faculteit (OU)?

  Ontwikkeling en verfijning interpretaties: onze CW benadering is gericht op het doorgronden van menselijk handelen en de resultaten/uitingen hiervan.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Reader Oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen - Duizelingwekkend: ...