Samenvatting: Reader Rechtsgeschiedenis

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Reader Rechtsgeschiedenis

 • 0 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0
  Laat hier meer flashcards zien

 • Aan welke criteria moet een op schrift gestelde wetgeving voldoen om aan de definitie van het begrip codificatie te voldoen?

  • Dient het geheel van een bepaald rechtsgebied op schrift vast te leggen
  • Uitgevaardigd door de overheid
  • Bevat geen casuïstische maar algemene rechtsregels
  • Rechtsregels brengen een ordening aan in de juridische materie en zijn in een begrijpelijke taal gesteld
  • Geldt voor iedereen op gelijke wijze in de gehele nationale staat
  • Rechtsregels richten zich niet naar historische toevalligheden, maar zijn opgesteld op grond van doelmatigheid
  • Rechter dient gebonden te zijn door codificatie
 • 1 Wetgeving uit de periode vóór de Twaalftafelenwet

  Dit is een preview. Er zijn 21 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Codex Hammurabi

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom zijn er schrijvers die menen dat de Codex Hammurabi geen codificatie was?

  De codex Hammurabi bestond uit artikelen in de vorm van een casuïstische rechtsregel, gevolgd door een rechtsgevolg. Een codificatie bevat juist algemene rechtsregels. Daarnaast ontbraken in de Codex Hammurabi rechtsregels over de veehouderij, naast de landbouw een belangrijk onderdeel van de Babylonische economie; de codex beschreef dus waarschijnlijk niet het volledige recht.
 • Wanneer heerste Hammurabi als zesde koning van Babylon?

  1792 v.Chr. - 1750 v.Chr.
 • Op welke wijze diende de Codex van Hammurabi gebruikt te worden?

  Het idee van Hammurabi was dat zijn Codex opgesteld zou staan op een centrale plaats, waar inwoners naar toe konden komen om op de stele (staande steen) het recht te lezen.
 • Hoe moest een rechter recht spreken?

  Het recht moest aansluiten bij de tekst op de stele. Vond de uitspraak geen aansluiting hierbij, dan was de rechter strafbaar.
 • 1.2 Athene

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welk betoog voert Plato in de uiteenzetting van Clinias van Knossos, die tot vandaag de dag steeds weer terugkomt bij juristen die zich gedachten maken de wijze waarop wetgeving opgesteld dient te worden?

  Dat wetten zich voegen naar de geografische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de bewoners.
 • 1.2.1 Draco

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Als wat staat Draco bekend en waarom spreken we nog steeds van een draconische maatregel?

  Draco was de eerste wetgever van Athene. Hij ging in 624 v.Chr. Het Atheense recht codificeren. Voor die tijd bestonden er mondeling overgeleverde wetten die een grote rechtsonzekerheid met zich meebrachten. Op heel veel delicten stond de doodstraf, vandaar de Draconische maatregel.
 • 1.2.2 Solon

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • In welke periode leefde Solon?

  Ca. 638 - 558 v.Chr.
 • Welke twee belangrijke hervormingen voerde Solon door in de Atheense samenleving?

  • Hij schafte de schuldslavernij af.
  • Alle burgers van Athene werden betrokken bij de totstandkoming van besluiten. Bezit, en niet afkomst, werd bepalend voor de maatschappelijke positie van de burgers van Athene.
 • Wat was het kernwoord van de wetten van Solon en hoe zorgde zijn wetgeving voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers?

  Het kernwoord was solidariteit. Door rechtsingang te verlenen aan alle burgers en zo het vervolgingsmonopolie bij de staat neer te leggen, en door enkel nog recht te spreken op basis van de geschreven teksten, werd rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers gecreëerd.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Reader Rechtsgeschiedenis