Samenvatting: Recht - Een Verkennende Inleiding Voor Niet-Juristen | 9789081527286 | Yves Stevens

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Recht - Een verkennende inleiding voor niet-juristen | 9789081527286 | Yves Stevens

 • 1 BASISBEGRIPPEN VAN HET RECHT

 • 1.1.1.1 Oorsprong van het recht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Twee kenmerken van de menselijke conditie waar het recht uit voort vloeit?

  - Rechtsbewustzijn = mens heeft een voeling met de rechtvaardigheid
  (° Rechtvaardigheid: de mens kan niet elke verdeling van schaarse goederen aanvaarden)
  - Mogelijkheid van opportunisme = het eigen belang van machthebbers laten primeren over het maatschappelijk belang
 • Elke maatschappij heeft nood aan een rechtssysteem, leg uit.

  - Het zorgt voor een gelijke verdeling van schaarse goederen.
  !!! RECHT IS RELATIEF: de rechtsregels dat voort vloeien uit een rechtssysteem zijn niet universeel. Een rechtssysteem wordt namelijk opgesteld op basis van onderliggende waarden en normen waardoor de regels verschillen tov andere landen.
 • 1.1.1.2.1 Objectief

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarmee houdt het objectief (=positief/vingerend) recht zich bezig?

  Het objectief recht handelt over rechtsverhoudingen die de vorm aannemen van verbintenissen (= een juridische band tss rechtssubjecten met een verplichting ten opzicht van elkaar). Het is de verzameling van alle gedragsregels die geen bepaald gedrag met zich meebrengen. 
  Vb: Recht op onderdak 
 • Geef twee verschillende sancties wat de overheid kan doen om het recht af te dwingen.

  - Beteugelende Sanctie: Boete 
  - Herstellende Sanctie:  Schadevergoeding
 • 1.1.1.2.2 Subjectief

 • Leg uit subjectief recht en geef de verschillende bronnen.

  Het subjectief recht is de individualisering van het recht. 
  - Feiten: werkelijkheid
  - Rechtsfeiten: alle omstandigheden die subjectieve rechten doet ontstaan 
  - Rechtshandelingen: menselijke gedragingen die worden gesteld met het oog op het doen ontstaan van 1 of meerdere rechtsgevolgen (= gevolgen van een rechtsfeit)
 • 1.1.1.3 Pedagogische opdeling van het recht

 • Wat wordt er bedoeld met de pedagogische opdeling van het recht?

  De dubbele tweedeling tussen het (1.) Privaat - en het Publiek Recht(= SUMMA DIVISIO) en (2.) Nationaal - en Internationaal Recht.
 • Waar sluit het dwingend / aanvullende recht zich best bij de rechtstak van de SUMMA DIVISIO?

  - Publiek Recht = Dwingend Recht --> mensen kunnen hier niet van afwijken 
  - Privaat Recht = Aanvullend Recht --> individuen kunnen onderlings andere regels hebben opgesteld (vb: de verdeling van kapitaal in een huwelijk)
 • In welke rechtstak treedt de overheid het meeste op?

  In de rechtstak van het privaatrecht vermits het burgerlijk recht van toepassing is op alle rechtsverhoudingen tussen alle rechtssubjecten (burgers).
 • 1.1.1.3.1 Publiek Recht

 • In welke 6 takken wordt het publiek recht onderverdeeld en waar worden deze regels neergeschreven?

  - Staatsrecht / Grondwettelijk Recht — Grondwet 
  - Administratief Recht
  - Gerechtelijk Recht — Gerechtelijk Wetboek    
  - Strafrecht en Strafprocesrecht — Strafwetboek en Wetboek van Strafvordering 
  - Fiscaal Recht — Diverse Wetten 
  - Internationaal Privaatrecht (IPR)
 • In welke 3 categorieën worden de strafbare misdaden of feiten onderverdeeld en door welke bevoegdheid wordt deze beoordeeld?

  1. Overtredingen — Politierechtbank
  2. Wanbedrijven — Correctionele Rechtbank
  3. Misdaden — Hof van Assisen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Recht - Een Verkennende Inleiding Voor Niet-Juristen