Samenvatting: Reformation Europe's House Divided 1490-1700 | 9780140285345 | Diarmaid MacCulloch

Samenvatting: Reformation Europe's House Divided 1490-1700 | 9780140285345 | Diarmaid MacCulloch Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Reformation Europe's House Divided 1490-1700 | 9780140285345 | Diarmaid MacCulloch

 • 1 A common culture

 • 1.1.1 seeing salvation in church

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke opvatting koesterde de Romeinse intellectueel Augustinus van Hippo in de 4e eeuw over de joden?

  Hij verdedigde hen tegen de christelijke extremisten door te zeggen dat God hen had uitverkoren. God had hen toegestaan om alle rampen in hun geschiedenis te overleven als teken en waarschuwing voor de christenen. Maar ze mochten geen privileges van burgerschap ontvangen - hun bekering zou God pas aan het einde de tijden laten plaatsvinden.
 • Welke aansporing van Franciscus van Assisi in de 13e eeuw aan zijn volgelingen had ongunstige gevolgen voor de positie van de joden?

  Door zijn focus op vrome meditatie over het aardse leven van Christus gingen zijn volgelingen ook weer nadenken over de dood van Christus aan het kruis. Dit leidde tot jodenhaat.
 • Welke andere stroming in de 13e eeuw droeg bij aan jodenhaat?

  De dominicaner orde.
 • Op welke twee pilaren steunde het hele systeem van de westerse kerk in de Middeleeuwen?

  Op de mis en op de centrale rol van de paus.
 • 1.1.2 the first pillar: the mass and purgatory

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat bedoeld het boek met "Mass"?

  het handelen van de christelijke kerk, eucharisatieviering
 • Waar staat het woord 'mis' voor en waarvan is het begrip afgeleid?

  Het staat voor de eucharistie en is afgeleid van 'ite missa est' aan het einde van de mis, net na de eucharistie.
 • Wat is het centrale en belangrijkste handelen in de kerk?

  het vieren van de eucharisatie dat zo serieus werd genomen dat normale mensen niet durfden deel te nemen.
 • Wat leidde tot de bijzondere macht van de mis in het middeleeuwse Westen?

  Het idee dat deze krachtigste vorm van openbaar liturgisch gebed kon worden gebundeld om dwars door de dood naar Gods zaligheid in het hiernamaals te leiden. Hierdoor ontstonden kerken met zoveel mogelijk altaren zodat er zoveel mogelijk missen konden worden opgedragen aan weldoeners.
 • Welk idee komt in de 12e eeuw op?

  het vagevuur voor degene die niet geloofden en geen zonde hadden gedaan om naar de hel te gaan, en voor degene die waren overleden voordat christus gekomen was.
 • Wat was - naast het ontstaan van kerken met veel altaren - een belangrijke ontwikkeling in de middeleeuwse kerk van de twaalfde eeuw?

  Het ontstaan van het idee van het vagevuur als een derde optie na de dood.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart