Samenvatting Bestuur En Beleid | Dino

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Samenvatting Bestuur en Beleid | Dino

 • 1 College 1

  Dit is een preview. Er zijn 25 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verloop van de beleidscyclus? (7 stappen)

  Probleemanalyse -> Beleidsprobleem -> Beleidsalternatieven -> Keuzealternatief -> Uitwerking beleidsvoornemens -> Beleidsuitvoering -> Beleidsevaluatie

 • Welke 4 factoren bepalen of een maatschappelijke situatie als probleem wordt ervaren?

  1. Maatstaf: norm of ideaal, subjectief

  2. Waarneming en interpretatie

  3. Oorzaken van het probleem

  4. De te verwachten resultaten

 • Als een probleem als beleidsprobleem erkend wordt kan het beleid op 4 verschillende aspecten gericht worden. Welke?

  1. De waargenomen of verwachte situatie

  2. De oorzaken van de situatie

  3. De verwachte gevolgen

  4. De maatstaf

 • Het oplossen van de oorzaken van een beleidsprobleem kan alleen als de oorzaken aan 3 voorwaarden voldoen. Welke?

  1. Ze moeten met enige maten van zekerheid kennen.

  2. Ze moeten voor beleid manipuleerbaar zijn.

  3. Ze moeten het manipuleren waard zijn.

   

  Het aanpakken van de oorzaken bij een probleem is de beste manier van oplossen.

 • Wat is het nadeel van het proberen op te lossen van de gevolgen van een probleem

  Het is niet effectief. Vaak verplaatst het probleem zich dan. Dit beleid valt in de categorie symptoombestrijding.

 • Geef de indeling van de instrumenten weer en geef aan wat voor publiekrechtelijk effect ze hebben.

  1. Dwang -> Wet, verordening, heffing.

  2. Transactie -> Contract, verbintenis, subsidie.

  3. Overreding -> Informatie, voorlichting, public relations.

 • Laat het verschil zien tussen formele en informele instrumenten.

  Formele instrumenten: publieke erkenning, aanvaarde toepassing, behoren tot het normale gebruiken in de beleidsvoering.

  Informele instrumenten: behoren niet tot operationele instrumenten (zoals wetgeving, voorlichting, subsidie) maar strategische instrumenten. Bijv. Beinvloeden van machtsposities, forceren van een beslissing, over de streep trekken en onder druk zetten ect.

 • Omschrijf de werking van klassiek beleid

  Door middel van beleid (instrumenten) moeten een of meer doelen worden bereikt. In de klassieke optiek fungeert de overheid als de centraal sturende actor en beslist autonoom. De samenleving wordt gezien als passief. Bovendien gaat het klassieke beleid er vanuit dat maatschappelijke processen volledig zijn te beheersen en het acceptatie gehalte van de samenleving hoog is.

 • Het klassieke beleid is lineair. Welke 7 stappen heeft het?

  Agendavorming -> Beleidsvoorbereiding -> Beleidsbeslissingen -> Beleidsuitvoering -> Beleidseffecten -> Beleidsevaluatie -> Terugkoppeling.

 • Waarom is de benadering met volgens het klassieke beleid niet altijd handig?

  Het aantal actoren dat bij een beleidsprobleem is betrokken is erg groot. Verschillende beleidsactoren hebben vaak hun eigen strategie die op elkaar moeten worden afgestemd. Dit heet bestuurlijke dichtheid. Klassiek beleid is statisch omdat regelgeving een centrale plaats inneemt. Regelgeving kan zo achterlopen op de maatschappelijke ontwikkeling. Het regelgevende instrument gaat uit van duidelijk vastgestelde doeleinden, terwijl de kunst van beleidsvoeren veel meer is. Het in harmonie brengen van divergerende belangen, verschillende opties, waarden en wensen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart