Samenvatting Introductie Bestuurs En Organisatiewetenschappen | Dino

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
LET OP!!! Er zijn slechts 89 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Samenvatting Introductie Bestuurs en Organisatiewetenschappen | Dino

 • 1 Bestuurlijke Kaart

  Dit is een preview. Er zijn 45 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de drie definities van openbaar bestuur?

  - Publieke bevoegdheden

  - Publiekrechtelijke vorm van organisatie

  - Inkomsten uit belastingen

 • Noem 3 kenmerken van ons parlementair stelsel

  - Ministeriële verantwoordelijkheid voor koning en ambtenaren

  - Vertrouwensregel: regeren op basis van vertrouwen van TK

  - Dualistisch: volksvertegenwoordiging onafhankelijk van regering

 • Leg uit hoe een gedecentraliseerde eenheidsstaat werkt.

  Bestuurders zijn autonoom met eigen bevoegdheden met betrekking tot taken op hun grondgebied. Door medebewind wordt er wel rekening gehouden met regels van hogeraf. Door toezicht van bovenaf kan nationale overheid besluiten van lagere overheden vernietigen.

 • Leg uit wat het doel is van een gedecentraliseerde eenheidsstaat.

  Het beleid wordt doelmatiger en rechtvaardiger, lokale overheden weten beter wat er speelt en veel problemen beperking zich niet tot een grondgebied. 

 • Wat is het verschil tussen territoriaal bestuur en functioneel bestuur?

  Bij territoriaal bestuur ben je vrij om op verschillende terreinen initiatieven op eigen grond gebied uit te voeren. En bij functioneel bestuur ben je beperkt door een wettelijk vastgelegd takenpakket.

 • Noem aan aantal vaste colleges van advies

  - SER: Adviseert over sociale en economische dingen, bevorderen van bedrijfsleven

  - WRR: Geeft wetenschappelijke informatie over ontwikkelingen die de samenleving op lange termijn kunnen beinvloeden.

  - CPB

  - CBS

  - Sociaal en cultureel planbureau

  - Planbureau voor de leefomgeving

 • Geef weer welke stappen er zijn bij de invoering van een nieuwe wet.

  1. Regering / TK- leden stellen een nieuwe wet voor

  2. Raad van State geeft advies

  3. Wet wordt behandeld door de verantwoordelijke ministers

  4. Wet wordt besproken in de TK

  5. Stemming over de wet in de TK

  6. Stemming over de wet in de EK

  7. Onderteken van de wet door minister en Koning

  8. Publicatie in het Staatsblad

 • Wat is interne verkokering en wat voor oplossing is daar voor?

  Het langs elkaar heen werken van verschillende ministeries. Oplossing is de bestuursraadstructuur. De SG en DG samen verantwoordelijk voor interdepartementaal beleid.

 • Hoe ziet de politieke coördinatie in elkaar om interne verkokering en bestuurlijke versplintering tegen te gaan?

  1. Minister president bevordert eenheid als voorzitter ministerraad

  2. Misterraad bevordert eenheid van het beleid

  3. Onderraden breiden besluitvorming voor, bestaan uit meest betrokken ministers

  4. Coördinerende bewindspersonen zorgen voor goede voorbereiding besluitvorming onderraad.

 • Hoe ziet de ambtelijke coördinatie eruit om interne verkokering en bestuurlijke versplintering tegen te gaan?

  1. Ambtelijke voorportalen ter voorbereiding van besluitvorming onderraden.

  2. Interdepartementale commissies coördineren beleid tussen ministeries

  3. Project en programma organisaties maken beleid tussen ministeries

  4. Procesorganisaties onderwerpen mbt processen binnen andere ministeries.

LET OP!!! Er zijn slechts 89 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart