Samenvatting: Sociale En Fiscale Wetgeving I: Hoofdstuk 3 Wet Op De Loonbelasting 1

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Sociale en Fiscale Wetgeving I: Hoofdstuk 3 Wet op de Loonbelasting 1

 • 1 Wet op de Loonbelasting 1

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Loonbelasting

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de betekenis van het begrip eindheffing?

  De heffing loonbelasting is tevens eindheffing voor de inkomstenbelasting (heffing lb blijkt zo nauwkeurig dat aanslag ib achterwege kan blijven)
 • Wat zijn de voordelen van de heffing van de loonbelasting voor de overheid?

  • beperking werkzaamheden belastingdienst (inhoudingsplichtigen zijn belast met de inhouding)
  • minder betalingsmoeilijkheden
 • 1.4 Loon

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de belangrijkste regelingen en loongerelateerde regelingen die vrijgesteld zijn voor het loon?

  • aanspraken op een uitkering in de toekomst
  • verstrekking en ter beschikking stellen van inrichting van de werkruimte in de woning
  • uitkeringen van een of meer inhoudingsplichtigen in het kader van een carpoolregeling
 • Wat weet u van fictief loon van een aanmerkelijk belanghouder?

  De aanmerkelijk belanghouder die werkzaamheden verricht in de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft is geacht een fictief loon te genieten. Dit wordt voor 2010 op 41000,- euro gesteld (behoudens wanneer een gebruikelijk loon hoger ligt.
 • Wat houdt de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling in per 01-01-2010?

  Voor een aanmerkelijk belanghouder met een gebruikelijk loon van 5000,- euro of lager geldt:
  • krijgt de aanmerkelijk belanghouder geen loon dan hoeft hij vanaf 2010 gene loonheffingen meer te betalen over het gebruikelijk loon
  • krijgt de aanmerkelijk belanghouder wel loon voor zijn werkzaamheden dan is het loon dat wordt betaald, belast loon

 • 1.5 Verschillende vormen van loon

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat verstaat men onder forfaitaire bedragen?

  Vaste normbedragen (deze normen zorgen ervoor dat op betrekkelijk eenvoudige wijze uniforme bedragen als loon in aanmerking komen bij verstrekkingen in natura)
 • Hoe is de regeling in de loonbelasting mbt privé gebruik auto?

  Vanaf 2009 zijn er 3 tarieven:
  • 14%
  • 20%
  • 25%
  Als een werknemer niet meer dan 500km per kalendaar privé rijdt en dit kan bewijzen is er geen bijtelling. Werknemer kan daartoe ene verklaring geen privé gebruik aanvragen bij de Belastingdienst
 • 1.6 Aanspraak op uitkeringen

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.6
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de waarde van een aanspraak?

  Bij een belaste aanspraak wordt per saldo tot het loon gerekend het deel dat de inhoudingsplichtige voor zijn rekening neemt
 • Hoe luidt de omkeerregel bij aanspraken?

  Aanspraak vrij, uitkering belast
 • Waarom is het logisch dat bij de omkeerregel het wn deel v/d premie aftrekbaar is en bij de hoofdregel niet?

  Omkeerregel -> totale uitkering belast, inhouding wn deel v/d premie gaat ten laste van het loon. Zonder aftrekmogelijkheid zou er dan sprake zijn van dubbele belasting.
  Hoofdregel -> 2x sprake van vrijstelling als er aftrekmogelijkheid zou zijn voor wn deel van de premie kapitaalverzekering. Over het wn deel van de premie zou geen belasting betaald hoeven worden en de gehele uitkering is vrij. Dus geen aftrekmogelijkheid voor het wn deel van de premie

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Sociale En Fiscale Wetgeving I: Hoofdstuk 3 Wet Op De Loonbelasting 1