Samenvatting: Software Engineering | Ian Sommerville

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Software engineering | Ian Sommerville.

 • 1 Introduction

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • a.Wat zijn de 4 belangrijke attributen die alle profesionele softwar zou moeten hebben? b.Noem er nog 4 die soms ook belangrijk kunnen zijn

  a.Maintainability

  dependability

  performance

  usability

  b. reusability

  distributability

  portability (meerdere platformen)

  inter-operability (meerdere softwaresystemen)

  security

  safety

  availability

   

   

   

 • Verklaar waarom het universeel gebruik van het Web software systemen heeft veranderd.

  - Systemen kunnen op op al bestaande systemen worden opgebouwd

  - Systemen kunnen incrementeel ontwikkeld worden

  - Systemen kennen beperkingen in de gebruikersinterface ten gevolge van de beperkingen van webbrowsers

   

 • Om terrorisme te bestrijden, worden veel activiteiten van gebruikers gelogd. Dit heeft privicy issues. Geef argumenten waarom dit ethiesche problemen geeft als je werkt met de ontwikkelingen van dit systeem.

  Op een aantal punten kunnen conflicten ontstaan tot de ethische code:

  - Public: is het systeem volgens u wel in het algemeen belang? Wellicht spelen hier persoonlijke en politieke motieven een rol

  - Client en employer: idem

  - Judgement: conflicteren uw persoonlijke en professionele oordeel hier

  - Profession: schaadt dit volgens u de reputatie van het beroep niet?

  - Collegueas: wat doet u als uw collega's een hele andere opinie hebben?

 • Waarin onderscheidt software engineering zich enerzijds van informatica en anderzijds van system engineeering?

  Software engineering is een technisch vak: het gaat als alle technische vakken over hoe iets geconstrueerd wordt. Informatica is een theoretisch vak, waarin de inzichten wel de grondslag vormen voor software engineering.

  System engineering is breder; dit vak houdt zich bezig met de constructie van verschillende systemen, waarbij een systeem een verzameling onderling afhankelijke componenten is die samenwerken om een gegeven doel te verwezenlijken. In de praktijk houdt system engineering zich vooral bezig met systemen die software bevatten als een van de componenten.

 • Wat zijn de 4 belangrijkste soorten activiteiten in ieder software proces?

  specificatie

  ontwikkeling

  validatie

  evolutie

 • Wat zijn de belangrijkste punten uit de Software Engineering Code of Ethics and Professional Practise?

  1. Public: software engineers moeten consistent met een publieke interesse werken

  2. Client en employer: belang van de client en employer werken

  3. Product: hoogste professionele standaard

  4. Judgement: integriteit en ongafhankelijk professioneel oordeel

  5. Management: ethische benadering naar het management van software ontwikkeling en onderhoud

  6. Profession: integriteit en reputatie van het beroep met een publieke interesse

  7. Collegues: eerlijk en sportief naar collega's

  8. Self: levenslang leren en een ethische benadering aanmoedigen bij het uitoefenen van hun beroep

 • 2 Software processes

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke van de onderstaande stadia helpen bij de verificatie van het systeem en welke bij de validatie? a. development testing  b. system testing c. acceptance testing

  a. development testing -> verificatie

  b. system testing -> verificatie

  c. acceptance testing -> verificatie en validatie (omdat hier nog fouten in de requirements naar voren kunnen komen)

 • Wat zijn de voordelen om statische en dynamische views van de software processen te maken in het Ratitional Unified Proces (RUP)?

  In de meeste gevallen zijn de statisch eactiviteiten interleafed, dus een sequentieel proces model beschrijft dit niet. Door dit te scheiden van het dynamische perspectief, kun je het er over hebben hoe elk van deze statische activiteiten wordt gebruikt in elke fase van het proces.

 • a. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het spiraalmodel van Boehm? b. Kan elk procesmodel dat met behulp van het incrementele model beschreven kan worden, ook worden beschreven met het spiraalmodel van Boehm? En omgekeerd?

  a. Iteratieve ontwikkeling, waarbij iedere iteratie bestaat uit 4 fasen. Risicanalyse speelt een belangrijke rol

  b. Een incrementeel proces kan makkelijk worden oondergebracht in Boehm's spiraalmodel. Het voortraject wordt ondergebracht in de 1e cyclus en verder per iteratie een cyclus.

  Omgekeerd is dat niet het geval, omdat in het incrementele model activiteiten als prototypering en risicoanalyse ontbreken. Het spiraalmodel is dus algemener dan het incrementele model.

 • a. Teken het schema van Rational Unified Process (RUP)? b. Kunnen de iteraties in het Rational Unified Process (RUP) ook worden gemodelllerd volgens het spiraalmodel van Boehm?

  a. Inception, Elaboration, Construction, Transition (figuur 2.12)

  b. Het spiralmodel van Boehm loopt in elke iteratie door alle fasen van het proces heen, In het RUP kun je binnen een fase itereren. De iteraties binnen het RUP zijn dan ook niet zomaar te modelleren volgens het spiraalmodel van Boehm. De achterliggende reden is dat binnen het spiraalmodel van Boehm de dynamisch en statich eviews die gegeven worden voor het RUP niet zo duidelijk te scheiden zijn, en de workflows dus enigszins aan de verschillende kwadranten gekoppeld zijn.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart