Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Strafrecht Met Mate. Editie 2019 | 9789013151268 | N Jörg

Samenvatting: Strafrecht Met Mate. Editie 2019 | 9789013151268 | N Jörg Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Strafrecht met mate. Editie 2019 | 9789013151268 | N. Jörg

 • 1 Karakter en plaats van het strafrecht

  Dit is een preview. Er zijn 60 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom heeft de Staat een monopolie op het straffen?

  Om eigenrichting tegen te gaan.
 • Wat probeert het strafrechtelijk systeem te voorkomen?

  Het systeem voorkomt dat men voor eigen rechter gaat spelen en dat buitensporige gedragingen zich de vrije loop laten.
 • Kan het repressief instrumentarium de indruk wekken dat het strafrecht zich uitsluitend met hoogst immorele (fatsoenlijk wordt beschouwd) gedragingen bezighoudt?

  Ja
 • Kunnen delicten los worden gezien van de relationele context?

  Nee, niet volgens de criminologie en de forensische psychologie/psychiatrie. Deze stromingen stellen dat vrijwel geen enkel delict los gezien kan worden van de relationele context waar de delinquent leeft en thuishoort.
 • Welke ambtenaar behoort niet tot het Openbaar Ministerie?1. de hoofdofficier van justitie2. de officier van justitie3. de rechter-commissaris4. de advocaat-generaal  zie par. I.3.2

  1,2,4: De (hoofd)OvJ en de A-G behoren tot het OM. Dit is geregeld in art. 125 onder a en b Wet RO jo. art. 1 onder b sub 6 en 7 Wet RO.
  zie par. I.3.2

  3. De rechter commissaris (R.C.) behoort tot de rechterlijke macht en wel de zittende magistratuur (art. 46 Wet RO).
 • Beginselen behoorlijk strafprocesrecht

  • Recht op een eerlijk proces 
  • Onschuldpresumptie
  • Beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit
  • Nemo-tenetur beginsel 
   • verbod op 'self-incrimination' 
 • welke maatschappelijke onrust wordt door de Rotterdamse hoogleraar L.H.C. Hulsman beschreven?

  De strafrechtelijke reactie op het te vroeg buiten zetten van een afvalzak en het uitblijven van een reactie bij onrechtmatige ontslag van werknemers (bijv. Wegens wanbeleid).
 • Waaruit blijkt de onafhankelijkheid van de rechter?


  • Dat blijkt uit de benoeming voor het leven en uit het feit dat zijn rechtspositie in de wet is geregeld (art. 117 Gw). 
  • De rechter kan slechts door de HR, op vordering van de P-G uit zijn ambt worden ontzet.
  • Zie par. I.3.2
 • Vereisten strafbaar feit

  1. Menselijke gedraging 
  2. Die past in een delictsomschrijving
  3. Die staat in een wettelijke bepaling 
  4. Welke gedraging wederrechtelijk is
  5. Verwijtbaarheid dader
 • Wat wordt bedoelt met het leedtoevoegende karakter van de straffen

   Een straf is een als zodanig bedoeld door de overheid toegebrachte leed op grond van een normschending. De sancties uit het strafrecht (straffen) zijn uitsluitend
  bedoeld als leestoevoeging( in tegenstelling tot sancties uit civiel of bestuursrecht). De straffen zijn bedoeld als "ultimum remedium".

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Strafrecht Met Mate. Editie 2019