Samenvatting: Strategy An International Pers Pective 7E | 9781473765856 | BOB MEYER DE WIT (RON ), et al

Samenvatting: Strategy An International Pers Pective 7E | 9781473765856 | BOB MEYER DE WIT (RON ), et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Strategy an International Pers Pective 7e | 9781473765856 | BOB. MEYER DE WIT (RON.); Cengage Learning

 • 1 Introduction

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen strategisch en strategizing?

  Strategists zijn de rationele actoren die de strategie definiëren, bepalen, evalueren en vertalen naar de praktijk. 

  Strategizing is het cognitieve proces van een strategist. 
 • Voorheen werd strategie gezien als een lineair proces. Echter, hier is veel kritiek op gekomen waardoor het nu een meer iteratieve benadering kent. Wat zijn de drie aspecten van het strategieproces?

  - Formation 
  - Change 
  - Innovation 
 • In het boek worden twee type problemen met elk twee oplossingsrichtingen beschreven. Wat zijn de twee type problemen en hoe kunnen deze volgens het boek worden opgelost?

  Either/or problems 

  -> deze problemen hebben een oplossing 
  Je hebt hierbij een puzzel of een dilemma. Bij een puzzel kan je een optimale oplossing bereiken, maar bij een dilemma dien je te kiezen tussen twee uitersten. 

  Both/and problems 
  -> deze problemen kunnen alleen worden gemanaged. 
  Je hebt hierbij trade-offs of paradoxen. Bij trade-offs zijn er veel mogelijke oplossingen, waarin je moet balanceren op de lijn tussen deze oplossingen. Bij paradoxen zijn diverse aspecten 'waarheid' op hetzelfde moment. Dit heeft geen echte oplossing. 
 • Wat is dialectisch onderzoek (dialectical enquiry)?

  Bij een dialectisch onderzoek zijn er twee tegengestelde standpunten. Daarbij wilt de probleemoplosser het probleem zo goed mogelijk begrijpen om een oplossing te vinden voor de twee tegengestelde standpunten.
 • 1.1 The nature of strategy

 • Waarom zou het misleidend zijn om een scherpe definitie van strategie te geven?

  Het zou suggereren dat er een overeenstemming is tussen de beoefenaars, onderzoekers en theoretici over wat strategie is. Het zou suggereren dat de fundamentele concepten in het algemeen worden geaccepteerd. Er zijn echter sterke verschillende meningen over de meest belangrijke problemen.
 • Wat is strategie (HC)?

  Strategie gaat over dilemma's en paradoxen (tegenstrijdigheden). Voorbeelden:
  • Een bedrijf moet beslissen om te investeren in de huidige business of in toekomstige business
  • Een ziekenhuis moet beslissen waar ze zich in gaan specialiseren
 • 1.2 Identifying the strategy issues

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de twee manieren om strategische vragen te bekijken?

  1. Tools-driven approach 
   • Het belangrijkste is het begrijpen van de tools, pas later komt het combineren van de tools om problemen op te lossen
   • het gaat hier alleen om het uitvoeren van analyses waar informatie uitkomt, de input
  2. Problem-driven approach
   • Het belangrijkste is het begrijpen van de problemen en tegelijkertijd het zoeken naar de geschikte tools wat gebaseerd is op het type probleem
   • Hierbij worden de analyses daadwerkelijk gebruikt voor besluitvorming
 • Wat houdt het begrip 'Strategizing' in?

  De cognitieve processen van individuele strategen. Er wordt er vanuit gegaan dat strategen rationeel zijn en handelen vanuit logica en kennis. Echter wordt er ook beargumenteerd dat de besluitvorming meer is gebaseerd op intuïtie en creativiteit i.p.v. rationaliteit.
 • Wat houdt het begrip 'Missioning and visioning' in?

  Het doel van de organisatie geeft de input voor strategische activiteiten. De missie en visie van een organisatie geven de condities voor verdere acties.
 • Wat zijn de drie dimensies van strategie  die herkend kunnen worden in dagelijkse strategische problemen?

  1. Strategy content: De gecombineerde beslissingen en keuzes die een organisatie naar de toekomst leiden (de wat van strategie).
  2. Strategy process: De manier waarop strategieën tot stand komen (de hoe, wat en wanneer van strategie).
  3. Strategy context: De omstandigheden waaronder strategie content en process bepaald worden (de waar van strategie).
  Elk strategisch probleem heeft te maken met alle dimensies.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart