Samenvatting: Syllabus Tcg 1E Jaar 2020/2021

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Syllabus TCG 1e jaar 2020/2021

 • 1 Overzicht BCG en studievaardigheden

 • 1.3 Pinyin

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kun je over de Chinese karakters vertellen?


  Men neemt aan dat Chinees de oudste geschreven taal is. De oudste Chinese geschriften leiden 3500 jaar terug. Het totaal aantal karakters dat het Chinees kent, wordt geschat op meer dan 50:000. Tussen de 5000 en 8000 daarvan worden gebruikt door het merendeel van de bevolking.

  Om redelijk te kunnen lezen en schrijven heb je kennis van gemiddeld 2000 karakters nodig.
 • Wat kun je vertellen over de tonen van de Chinese taal?


  Omdat er zoveel verschillende karakters zijn en het Romaanse schrift veel minder rijk is, komt erop neer dat een Pinyin woord meerdere betekenissen kan hebben. De betekenis is afhankelijk van hoe het woord wordt uitgesproken
  Er wordt gebruik gemaakt van 4 tonen:
  - 1e toon is een hoge toon die wordt aangehouden op dezelfde hoogte
  - 2e toon s een omhooggaande toon
  - 3e toon is een dalende en weer omhoog gaande toon
  - 4e toon is een dalende toon
 • 2 Yin Yang, Wu Xing Basissubstanties

 • 2.1 Filosofie en religie

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem 2 stromingen die in China nauw verbonden zijn?

  Filosofie en religie
 • Waarom zijn filosofie en religie nauw verbonden?

  Bij filosofie en religie heeft het veel te maken met de zoektocht naar betekenis van het leven. De samenhang tussen mens en natuur. De juiste indeling van tijd en plaats. De afstamming van alles op elkaar. De betekenis van familie en verwantschap
 • Waarom heeft religie een andere rol gespeeld in China dan in Europa?

  In China was godsdienst nauwelijks aanwezig in het openbare leven. In erediensten met elementen van magische rituelen uit het verleden, speelt godsbegrip nauwelijks een rol. De filosofieën achter de staatsgodsdienst (m.n. confucianisme) hielden zich vooral bezig met het juiste gedrag en ritueel en niet met een bovennatuurlijke werkelijkheid
 • Wat werd naast officiële erediensten gedeeltelijk in het Daoisme opgenomen?

  Een volksgeloof in geesten, draken en goden
 • Welke stroming komt van buiten China?

  Alleen het boeddhisme is in staat geweest zich binnen de Chinese grenzen te wortelen. De reden had te maken met de verwantschap met oorspronkelijke Chinese ideeën. Er is geen specifiek godengeloof binnen het boeddhisme en het werd aanvankelijk misverstaan als een uitheemse vorm van Daoisme
 • Tijdens welke periode ontstaa er verval en welke levensbeschouwing ontwikkelt zich?


  Het verval van de feodale maatschappij (600-200 vChr) ontwikkelt zich een duidelijke levensbeschouwing.
  Doelstelling: het vinden van een oplossing voor de anarchie en onrust in China. Het zoeken naar een oplossing voor actuele problemen. De oplossing voor de problemen worden gezocht in het zoeken naar de weg in de maatschappelijke zin of in individuele zin.
 • Uit hoeveel stromingen bestaat de Chinese levensbeschouwing?

  Aanvankelijk was de Chinese levensbeschouwing veelvormig (periode van 100 scholen), maar richtte zich later tot de 2 hoofdstromen: het confucianisme en het daoisme, waar ze in de 3e eeuw het boeddhisme bijvoegde. Zowel confucianisme als het daoisme stonden voortdurend met elkaar in wisselwerking
 • Wat is de leer van Confucius


  Confucius zag zichzelf niet als verkondiger van een nieuwe leer, maar als hersteller van de tradities. Het kennen van tradities is een eerste voorwaarde en de kern tot behoud van de orde is het juiste gedrag, de rite (LI)
  Het sociaal ideaal is een harmonie waarbij rolpatronen op elkaar zijn afgestemd en men niet handelt uit eigen voordeel, maar volgens de juiste maatstaf
  Confucius heeft altijd een zeer grote invloed gehad, dankzij het vermogen om een breed scala aan opvattingen in zich op te kunnen nemen. De neodaoisten beschouwden Confucius als grootste daoist

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart