Samenvatting: Thema's Maatschappijleer | 9789086744404 | Heleen Ruijg

Samenvatting: Thema's Maatschappijleer | 9789086744404 | Heleen Ruijg Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Thema's Maatschappijleer | 9789086744404 | Heleen Ruijg

 • 1 Wat is maatschappijleer?

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Wat is maatschappijleer?

  Dit is een preview. Er zijn 20 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn maatschappelijke vraagstukken of problemen?

  Problemen die meerdere mensen hebben waardoor er een gemeenschappelijke oplossing moet komen
 • In de verschillende groepen hebben mensen vaak een verschillende mening. Waar hebben de 3 grootste tegenstellingen mee te maken?

  1. Politieke visie
  2. Geloofs- of levensovertuiging
  3. Maatschappelijke positie
 • Wat is een ander woord voor een maatschappelijk vraagstuk?

  Politiek probleem
 • 1.3 Media en nepnieuws

  Dit is een preview. Er zijn 27 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kunnen 5 verkeerde agrumenten zijn?

  Te snelle generalisatie. 
  verkeerde vergelijking. 
  cirkelredenering. 
  verkeerd verband tussen oorzaak en gevolg. 
  onterecht beroep op autoriteit. 
 • 2 Rechtsstaat

 • 2.1 Wat is een rechtsstaat?

  Dit is een preview. Er zijn 55 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 3 voorwaarden van de Nederlandse rechtsstaat?

  1. Machtenscheiding (Trias politica: wetgevende macht (parlement + regering), uitvoerende macht (regering) en rechtelijke macht (rechters).)
  2. Grondrechten (Basisrechten die je nodig hebt om een menswaardig leven te leiden.)
  3. Legaliteitsbeginsel (De overheid mag  alleen de vrijheid van burgers beperken als die beperkingen in wetten zijn vastgelegd.)
 • Wat betekend publiekrecht en wat betekend privaatrecht?

  Publiekrecht: regelt relatie tussen burgers en overheid (burger tegen overheid).
  Bijbehorende rechten: strafrecht, staatsrecht, bestuursrecht.
  Privaatrecht: regelt hoe burgers onderling met elkaar omgaan (burger tegen burger). 
  Bijbehorende rechten: personen- en familierecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht.
 • Wat houden klassieke grondrechten in en wat houden sociale grondrechten in?

  Klassieke grondrechten: Geven vrijheid en verantwoordelijkheid aan burgers. De overheid moet en stap terug doen.

  Sociale grondrechten: Zijn voorwerp van zorg der overheid, maar kunnen niet individueel worden afgedwongen.  
 • Wat is een autoritaire staat en hoe wordt deze ook wel genoemd?

  1 machthebber of een kleine groep mensen die bepalen in feite wat de regels zijn. Ook wel een dictatuur genoemd.
 • Doel van de Nederlandse rechtsstaat (ook wel kernwaarden genoemd):

  • Veiligheid
  • Gelijkheid
  • Vrijheid
 • Wat wordt er bedoeld met een Stafmaat, Wetboek van Strafrecht en Dadenstraf / Daderstrafrecht?

  Strafmaat: de soort straf en de hoogte van de straf.

  Wetboek van Strafrecht: Wetboek waarin voor elk strafbaar feit een maximumstraf is vastgelegd.

  Dadenstraf / Daderstrafrecht: Er wordt niet allee gekeken naar de daad (die strafbaar is gesteld), maar ook naar de dader  en de omstandigheden waaronder een delict is gepleegd.

  Niet alleen de omstandigheden zijn van belang voor de strafmaat. Er wordt ook gekeken of er sprake is van recidivisme (herhaling).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart