Zenustelsel - Het centrale zenuwstelsel - Het ruggenmerg

3 belangrijke vragen over Zenustelsel - Het centrale zenuwstelsel - Het ruggenmerg

Wat is het ligging van het ruggenmerg

Het ruggenmerg begint ter hoogte van het achterhoofdsgat in de schedelbasis, loopt door de ruimte die gevormd wordt door de wervelgaten en eindigt bij de eerste lendenwervel.

Waarvoor dienen de hoornen (de pootjes van de H-figuur)

De hoornen bevatten verschillende soorten neuronen

  • De voorhoorn (naar voren) zijn de uitgangen van de motorische zenuwen. De motorische zenuwen leiden naar de doelorganen. Dat zijn meestal de spieren.
  • De achterhoorn (naar achteren) leide de geleiding van prikkels van de periferie/de sensibele/gevoelszenuwen naar het ruggenmerg
  • De laterale/zijhoorn bevat de cellichamen voor de motoneuronen. De motoneuronen  zorgen voor de werking van orgaan- enklierspieren. De zijhoorn bevindt zich op 4 plaatsen in de rugwervel

 

Wat is het functie van het ruggenmerg

Het functie van het ruggenmerg is dus

verwerken van  binnenkomende informatie via de sensibele zenuw (gevoelen als pijn, koud etc. en reageert via de motorische zenuwvezels .

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo